Makale ve özetlerinizi bozokilahiyatdergisi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz

Bozok Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi Dergisi

Cilt 7 Sayı 7 (2015-7)

Cilt 7 Sayı 7 (2015-7)

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. Kıyasettin KOÇOĞLU

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

M. Kalkan

Editör Yardımcısı

M. Kalkan

Tanıtım ve Sosyal Medya

 

JenerikİçindekilerEditördenHakem Kurulu

Makaleler / Articles

1-46

CUMHURİYET DÖNEMİ TERCÜME KUR’AN TEFSİRLERİ ÜZERİNE İSTATİSTİKSEL BİR DEĞERLENDİRME

A Statistical Survey On The Quranic Exegesis Translated into Turkish in The Republican Era

Prof. Dr. Hidayet AYDAR

Özet Tam Metin
47-68

BÂBERTÎ’NİN İMAM ŞAFİİYE YÖNELTTİĞİ ELEŞTİRİLER

The Criticism of al-Bâbertî toward Imam al-Shafi

Doç. Dr. Kıyasettin KOÇOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Veysel NARGÜL

Özet Tam Metin
69-80

İSLAM HUKUKUNUN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Characteristic Features of Islamic Law

Yrd. Doç. Dr. Vahap OVACI

Özet Tam Metin
81-96

CEMALEDDİN AFGANİ’NİN İSLAM BİRLİĞİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN GÜNÜMÜZ MÜSLÜMAN DÜNYASINDAKİ PARÇALANMIŞLIK SORUNSALI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Jamaluddin Afghani’s Islamic Union Evaluation Of Opinions Of Fragmentation In The Present Problems The Muslim World

Yrd. Doç. Dr. Abdullah ALPEREN

Özet Tam Metin
97-108

BUZ ÇÖLÜNDEN GÖZYAŞI ÇETESİNE YAHUT ADALETTEN MERHAMETE GEÇİŞİN BİR SERENCAMI: REİS BEY

The Consequence Of A Pass From Ice Desert To Tear Gang Or From Justıce To Compassıon: Reis Bey

Yrd. Doç. Dr. Nilüfer İLHAN

Özet Tam Metin
109-123

MUHAMMED ZAHİDÜ’L-KEVSERÎ’NİN İSRÂ VE Mİ’RÂC GÖRÜŞÜNÜN KELÂMÎ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Theological Assessments On The Thoughts Of Muhammad Zahid Al-Kavsari About Isra And Miraj

Yrd. Doç. Dr. Osman ORAL

Özet Tam Metin
125-143

HZ. İBRAHİM (A.S.)’İN GÖKCİSİMLERİYLE MONOLOĞUNUN İŞÂRÎ/TASAVVUFÎ YORUMU

İşari / mystical interpretation of Prophet Abraham’s (pbuh) monologue with the celestial bodies

Yrd. Doç. Dr. Ahmet ATLI

Özet Tam Metin
145-159

M. ŞEMSEDDİN GÜNALTAY’IN FİKİRLERİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER

The Changes Which Occurred In The Thoughts Of M. Semsettin Gunaltay

Dr. İlhami AYRANCI

Özet Tam Metin
171-183

Akademisyenlerin Hizmetkâr Liderlik Algıları (Harran Üniversitesi Örneği)

Servant Leadership Perceptions of Academics (Harran University Example)

Doktora Öğrencisi Hasan Yaşar

Özet Tam Metin
185-187

Kitap Tanıtımı: David B. Ruderman, Early Modern Jewry: A New Cultural History

Book Review: David B. Ruderman, Early Modern Jewry: A New Cultural History

Araş. Gör. Mehmet KALKAN

Özet Tam Metin
159-170

KADIN VE HADİS RİVAYETİ MEMLÜKLER DÖNEMİ ŞAM BÖLGESİNDEN İKİ ÖRNEK

Larose Women and Ḥadīth Transmission Two Case Studies from Mamluk Damascus

Yrd. Doç. Dr. Orhan YILMAZ

Özet Tam Metin