Makale ve özetlerinizi bozokilahiyatdergisi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz

Bozok Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi Dergisi

Cilt 8 Sayı 8 (2015-8)

Cilt 8 Sayı 8 (2015-8)

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. Kıyasettin KOÇOĞLU

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

M. Kalkan

Editör Yardımcısı

M. Kalkan

Tanıtım ve Sosyal Medya

 

JenerikİçindekilerEditördenHakem Kurulu

Makaleler / Articles

1-17

Ekmelüddin el-Baberti’nin “rükudan kalkarken ellerin kaldırılmasının caiz olmadığı konusunda bir risale”si: Tahkik ve Tercüme

Akmaluddin al-Bâbertî’s “Treatise on leaving hands when standing up from ruqu (bowing) as a not permissible act”: Verification and Translation

Doç. Dr. Kıyasettin KOÇOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Veysel NARGÜL

Özet Tam Metin
19-33

MUKAYESELİ HUKUK ÇERÇEVESİNDE İSLAM CEZA HUKUKUNDA CEHALET(KANUNU BİLMEME)

The Matter Of Ignorance In The Islamic Law Within The Scope Of Comparative Law

Yrd. Doç. Dr. Vahap OVACI

Özet Tam Metin
35-64

MEVLÂNÂ’NIN HOCASI SEYYİD BURHANEDDİN VE BAZI İTİKÂDÎ KELÂMÎ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

An Assessment On Some Of The Opinions And Theological Convictions Of Seyyid Burhaneddin (Rumi’s Master)

Yrd. Doç. Dr. Osman ORAL

Özet Tam Metin
65-81

KLÂSİK VE ÇAĞDAŞ TEFSİR METİNLERİ IŞIĞINDA FÂTIR SÛRESİNİN İNCELENMESİ

Examination of Surah al-Fatır under the light of classical and modern tafsir texts

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin AKYÜZOĞLU Doktora Öğrencisi Hüseyin KOCADAĞ

Özet Tam Metin
83-102

SEBEPLERİ VE SONUÇLARI BAKIMINDAN FETRET-İ VAHİY MESELESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

An Analysis on the Cessation of Revelation, Its Reasons and Consequences

Öğrt. Gör. Faruk VURAL

Özet Tam Metin
103-118

KADİR SÛRESİ’NİN ANALİTİK YORUMU

Analytical Interpretation of the Surah al-Qadr

Salih KALKAN

Özet Tam Metin
119-132

FIKHÎ İHTİLÂFLARIN TARİHSEL GELİŞİMİ

Historical Development of Ikhtilafs in IslamicJurisprudence

Aykut AVCI

Özet Tam Metin
163-165

Kitap Tanıtımı: Kıyasettin Koçoğlu, Ekmeluddîn el-Bâbertî İslam Mezheplerine Bakışı,

Book Review: Kıyasettin Koçoğlu, Ekmeluddîn el-Bâbertî İslam Mezheplerine Bakışı

Araş. Gör. Orhan ÖZKAN

Özet Tam Metin
133-143

Principles of Islamic Jurisprudence” Kitabı “Bölüm 20: “Usul-I Fıkıh İçin Yeni Bir Tasarı” ss.500-512

Chapter Twenty: A New Scheme for Uşul al-fıqh pp. 500-512” of “Principles of Islamic Jurisprudence

Yrd. Doç. Dr. Ercan ESER

Özet Tam Metin