Makale ve özetlerinizi bozokilahiyatdergisi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz

Bozok Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi Dergisi

Cilt 9 Sayı 9 (2016-9)

Cilt 9 Sayı 9 (2016-9)

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ALTUNTAŞ

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

M. Kalkan

Editör Yardımcısı

Arş. Gör. Dr. Kenan Çetinkaya, Arş. Gör. Mehmet Kalkan

Tanıtım ve Sosyal Medya

 

JenerikİçindekilerEditördenHakem Kurulu

Makaleler / Articles

13-38

الأثر البلاغي للحديث في ربط الصحابة ببيت المقدس

Beytu’l-Makdis ile İlgili Hadislerin Sahabeler Bağlamında Belagi Değeri

Yrd. Doç. Dr. Karim Farok Ahmed

Özet Tam Metin
39-56

Tanah, İncil ve Kur’an’da Kurtuluş İfade Eden Temel Terimler

Expressions used in Tanah, the Bible and the Qur’ân about salvation

Yrd. Doç. Dr. İsmail Hilmi BİLGİ

Özet Tam Metin
57-75

Kastamonulu Ömer Fuâdî’de Metafizik: Birlik Kavramı

Metaphysics in Kastamonulu Omer Fuâdî: The Concept of the Unity

Doç. Dr. İrfan GÖRKAŞ

Özet Tam Metin
77-90

Ehl-i Sünnet İnancında Hz. Ali

Ali According to the Teachings of the Ahl al-Sunnah

Prof. Dr. Selim ÖZARSLAN

Özet Tam Metin
91-119

Kelâm Ekollerine Göre Halifenin Özellikleri ve Seçimi

Features And Selection Of Caliph According To The Schools Of Islamic Theology

Yrd. Doç. Dr. Osman ORAL

Özet Tam Metin
121-146

Fukaha ve Mütekellimin Fıkıh/Hukuk Felsefelerinde Normların Ontolojik Temellendirilmesi

Ontological Foundations of the Norms in the Philosophies of the Fuqaha and the Mutakallimin

Yrd. Doç. Dr. Vahap OVACI

Özet Tam Metin
147-170

Mizah, Kutsala Saygı, Dinî İnanç Özgürlüğü ve Hoşgörü Kültürü Bağlamında Charlie Hebdo Örneği

Charlie Hebdo Example in the Context of Humor, Respect to Saced, Freedom of Religion and Culture of Religious Tolerance

Yrd. Doç. Dr. Veysel NARGÜL, Arş. Gör. Bahar BALCI

Özet Tam Metin
171-186

Kadın ve Hadis Rivayeti: Memlukler Dönemi Şam Bölgesinden İki Örnek - II. Bölüm

“Larose Women and Hadīth Transmission Two Case Studies from Mamluk Damascus

Yrd. Doç. Dr. Orhan YILMAZ

Özet Tam Metin
145-162

Me’mun’un Mihneyi Başlatmasında Rol Oynayan Üç Akımın Açıklamalarının Yeniden Bir İncelemesi

A Reexamination of Three Current Explanations for al-Mamun's Introduction of the Mihna

Mustafa AKGÜL

Özet Tam Metin