Makale ve özetlerinizi bozokilahiyatdergisi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz

Bozok Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi Dergisi

Cilt 11 Sayı 11 (2017-11)

Cilt 11 Sayı 11 (2017-11)

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. İrfan GÖRKAŞ

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Arş. Gör. Safiye İNCEYILMAZ

Editör Yardımcısı

Arş. Gör. Esma AYGÜN YAKIN, Arş. Gör. Safiye İNCEYILMAZ

Tanıtım ve Sosyal Medya

Arş. Gör. Esma AYGÜN YAKIN 

JenerikİçindekilerEditördenHakem Kurulu

Makaleler / Articles

13-34

MEVLÂNÂ’NIN AKIL ELEŞTİRİSİ VE AKLIN İŞLEVSELLİĞİNE YÖNELİK YAKLAŞIMLARI

Criticism Of The Mind At The Masnavi Of Mawlana And His Approaches To The Functionalism Of The Mind

Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE

Özet Tam Metin
35-46

GASPIRALI İSMAİL BEY’İN DÜŞÜNCESİNDE HAKKÂNİYET KAVRAMI

The Concept Of Equity in The Thought Of Ismail Gaspirali

Doç. Dr. Ahmet ÇAPKU

Özet Tam Metin
47-66

NECİP FAZIL’DA ÖLÜM VE ÖTESİ

Death and Beyond in Necip Fazıl

Doç. Dr. Yaşar TÜRKBEN

Özet Tam Metin
67-90

FARABİ METAFİZİĞİNDE VARLIK (EL-MEVCUD) TERİMİ VE EKLENTİLERİ

Al-Mavcud (Existent) In The Metaphysics Of Farabi And Its Additions

Doç. Dr. İrfan GÖRKAŞ

Özet Tam Metin
91-119

HUCURÂT SÛRESİ BAĞLAMINDA TAKVA

Taqwa-Devotion- In The Context Of Surah Hucurat

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÇALIŞKAN

Özet Tam Metin
121-152

İŞÂRÎ YORUMLARDA NUR ÂYETİ VE İÇERDİĞİ SEMBOLLER

The Nour Verse And Its Symbols In Sufi Commentaries

Yrd. Doç. Dr. Betül GÜRER

Özet Tam Metin
153-184

İMAM HATİP LİSELERİNDE DİNÎ MÛSİKÎ EĞİTİMİNİN TARİHSEL SÜRECİ VE ÖĞRETİM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Historical Process and Comparison of Curriculums of Religious Music Education in İmam-Hatip High Schools

Muhammet SEVİNÇ

Özet Tam Metin
185-207

KUR’AN’DA GEÇEN TEZEKKÎ KAVRAMI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

An Assessment On The Concept Of ‘Tezekki’ In The Quran

Ali BİNOL

Özet Tam Metin
207-237

SÜNNÎ MÜFESSİRLERE GÖRE MUT‘A NİKÂHI

The Mut‘a Act of Marriage in the Opinions of the Sunni Exegetes

Süleyman YILMAZ

Özet Tam Metin
241-245

I. ULUSLARARASI BOZOK SEMPOZYUMU TANITIMI

I. İnternatiol Bozok Symposium

Yrd. Doç. Dr. Yusuf AKGÜL

Özet Tam Metin
247-255

V. HADİS İHTİSAS TOPLANTISI VE HADİS ALGISI ÇALIŞTAYI

The 5th Hadith Expertise Meeting And The Workshop For The Subject Of Perception Of Hadith

Yrd. Doç. Dr. Orhan YILMAZ

Özet Tam Metin
257-261

KALDIRIMLARDAN SAKARYA’YA NECİP FAZIL KISAKÜREK SEMPOZYUMU

Necip Fazil Kisakurek Symposium From Kaldirimlar (Pavements) To Sakarya

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ALTUNTAŞ

Özet Tam Metin
265-272

ARAP KÜLTÜRÜ’NDE EDEBİYAT VE DİL KAYNAKLARI

Linguistic and Literary Sources of Arab Culture

Kemal ŞİMŞEK

Özet Tam Metin