Makale ve özetlerinizi bozokilahiyatdergisi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz

Bozok Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi Dergisi

Cilt 6 Sayı 2

Cilt 6 Sayı 2

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. İrfan GÖRKAŞ

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Arş. Gör. Esma AYGÜN YAKIN

Editör Yardımcısı

Arş. Gör. Esma AYGÜN YAKIN, Arş. Gör. Safiye İNCEYILMAZ

Tanıtım ve Sosyal Medya

Arş. Gör. Esma AYGÜN YAKIN 

JenerikİçindekilerEditördenHakem Kurulu

Makaleler / Articles

13-34

Farabi Metafiziğinde ‘Varlıkta Müştereklik (El-Mevcud Lafzun Müşterek)’ Meselesi

The Issue ‘Commonality In Being (Al-Mavjud Lafz Muşterek)’ In Farabi’s Metaphysics

Doç. Dr. İrfan GÖRKAŞ

Özet Tam Metin
35-54

Hasan Basri Çantay’ın Türk-İslam Kültür Tarihindeki Yeri

The Place Of Hasan Basri ̇Çantay In Turkish-Islamic Cultural History

Doç. Dr. İsmail PIRLANTA

Özet Tam Metin
55-83

Amelî Hikmetin Yozgatlı Öncüsü: Halil İpek Hocaefendi

The Forerunner Of Practical Philosophy In Yozgat: Halil Ipek Hodjaefendi

Doç. Dr. Yaşar TÜRKBEN - Doç. Dr. İrfan GÖRKAŞ

Özet Tam Metin
85-106

Fî Zilâli’l-Kurân’da Rivâyet Kültürü -İstatistiksel Kaynak ve Sıhhat Analizi-

Narrativ̇ e Culture In Fî Zil̇ âli'̇l-Qur’ân - Statistical Source and Authenticity Analysis-

Yrd. Doç. Dr. Hasan YERKAZAN

Özet Tam Metin
107-134

Tıbb-ı Nebevî Ve Bu Konudaki Bazı Hadislerin Değerlendirmesi

Prophetic Medicine And Critics On Some Hadiths

Yrd. Doç. Dr. Orhan YILMAZ

Özet Tam Metin
135-155

Kur’an’da Hadîs Kelimesinin Semantik Anlamı

Semantic Meaning Of The Word' Hadith' In Qoran

Dr. Mukadder Ârif YÜKSEL

Özet Tam Metin
157-165

Tengri Ve Bulgarlar Antik Ve Orta Çağ’da Bulgarlar Toplumunda Tengri Anlayışı

Tengri and Bulgarians -The Perception Of Tengri In Bulgarian People In Ancient Times And Middle Age-

Prof. Dr. Aleksander İLİEV Çev: Yrd. Doç. Dr. Abdulali ALİEV

Özet Tam Metin
169-182

Amalia Levanoni, A Turning Point in the Mamluk History: A Third Reign of al-Nasir Muhammad ibn Kalavun 1310-1341

Amalia Levanoni, A Turning Point in the Mamluk History: A Third Reign of al-Nasir Muhammad ibn Kalavun 1310-1341

Amalia Levanoni, Kitap Tanıtımı: Arş. Gör. Yusuf ÖTENKAYA

Özet Tam Metin