Makale ve özetlerinizi bozokilahiyatdergisi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz

Bozok Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi Dergisi

Cilt 3 Sayı 3 (2013-3)

Cilt 3 Sayı 3 (2013-3)

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Prof. Dr. Ahmet BEDİR

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Mehmet KALKAN

Editör Yardımcısı

Sayı Editörü: Ahmet ATLI

Tanıtım ve Sosyal Medya

Mehmet KALKAN 

JenerikİçindekilerEditördenHakem Kurulu

Makaleler / Articles

1-20

Hucurât Suresi’ndeki ahlâkî ilkeler

Ethical verses in the surat al-Hujurat

Doç. Dr. Cüneyt EREN

Özet Tam Metin
21-38

L’”Ezan” en tant qu’appel divin pour toute L’humanité du monde entier

L’”Ezan” en tant qu’appel divin pour toute L’humanité du monde entier

Yrd. Doç. Dr. Kubilay KOLUKIRIK, Doç. Dr. Bayram AKDOĞAN

Özet Tam Metin
39-60

İşkence ve Engizisyon

Inquisition and the Torture

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ESGİN

Özet Tam Metin
61-77

Din, dindarlık ilişkisi çerçevesinde öğretmenlerin dini anlayış ve yaşayışları

Religious understanding and practices of the teachers in terms of religion and religiosity relation

Yrd. Doç. Dr. Satılmış ÖZ

Özet Tam Metin
79-87

İnternette yer alan dini içerikli bilginin güvenilirliği

Authenticity of the information at the Internet regarding to religion

Yrd. Doç. Dr. Recep VARDİ

Özet Tam Metin
89-110

Tevrat ve Kur’an’a göre Yahudilerin dünyaya bakışı

Perception of Jews about the world according to the Torah and the Quran

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ALTUNTAŞ

Özet Tam Metin
111-122

İbn Kayyım’a göre delil olma yönünden hadislerin tercihine dâir kriterler

Views of Ibn Qayyim about the preference of hadith as proof

Yrd. Doç. Dr. Orhan YILMAZ

Özet Tam Metin
123-131

El-Mustasfa Sistematiğinde Hüsün–Kubuh

Husn-Qubuh in the systematic of Al-Mustasfa

Yrd. Doç. Dr. Vahap OVACI

Özet Tam Metin
133-171

İslami Bakış Açısıyla Vatandaşlık Kavramı

itizenship: an Islamic Perspective

Prof. Dr. Mohammad Hashim KAMALI

Özet Tam Metin