Makale ve özetlerinizi bozokilahiyatdergisi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz

Bozok Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi Dergisi

Cilt 4 Sayı 4 (2013-4)

Cilt 4 Sayı 4 (2013-4)

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Prof. Dr. Ahmet BEDİR

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Mehmet KALKAN

Editör Yardımcısı

Sayı Editörü: Yusuf AKGÜL

Tanıtım ve Sosyal Medya

Mehmet KALKAN 

JenerikİçindekilerEditördenHakem Kurulu

Makaleler / Articles

1-22

Çocuklarda erken dönemde müzik ve sanatsal yeteneklerin tespiti ve geliştirilmesi üzerine

In the detection and the development of the artistic and the musical skills of Children in early ages

Doç. Dr. Bayram AKDOĞAN

Özet Tam Metin
23-47

Lambeth Konferansları: Tartışma Konuları Ve Diyalog

Lambeth Conferences: discussion points and dialogue

Yrd. Doç. Dr. Resul ÇATALBAŞ

Özet Tam Metin
49-55

Religion: whence—why—whoops!—whither

Religion: whence—why—whoops!—whither

Prof. Dr. Leonard SWIDLER

Özet Tam Metin
57-67

Usûl-i Pezdevî sistematiğinde Hüsün-Kubuh

Husn-Qubh in the System of Usul’ü Pezdevi

Yrd. Doç. Dr. Vahap OVACI

Özet Tam Metin
69-78

“Fefirrû ilallah” (Zâriyât, 51/50) ayetinin İslam Maneviyatına Yaptığı Katkı

The contribution of the verse “Fefirrû ilallah” (Zâriyât, 51/50) to the Islamic spirituality

Dr. Mehmet ŞEKER

Özet Tam Metin
79-89

Hakikatin anlaşılmasında akıl-kalp korelasyonu epistemolojik bir yaklaşım

pistemological approach to understanding of the truth: the mind-heart correlation

Dr. Hatice Teber

Özet Tam Metin
91-104

Tiyatro, karikatür ve film provokasyonları bağlamında Fransız basınında İslam ve Hz. Muhammed imajı

The image of Islam and Prophet Muhammad in the French press in terms of theather, cartoon and film provocations

Doktora Öğrencisi İsmail METİN

Özet Tam Metin
105-136

Din-iktisat ilişkisi çerçevesinde çok ortaklı şirketlerin kuruluş ve gelişmesinde dinin rolü

The role of religion in the foundation and development of multi-partner company within the frame work of religion-business relations

Yrd. Doç. Dr. Satılmış ÖZ

Özet Tam Metin
137-147

Molla Câmî ve Mûsikî Risâlesi

Molla Jami and his Risalat of Music

Yrd. Doç. Dr. Kubilay KOLUKIRIK

Özet Tam Metin