Makale ve özetlerinizi bozokilahiyatdergisi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz

Bozok Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi Dergisi

Cilt 5 Sayı 5 (2014-5)

Cilt 5 Sayı 5 (2014-5)

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. Kıyasettin KOÇOĞLU

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Mehmet Kalkan

Editör Yardımcısı

Sayı Editörü: Yrd. Doç. Dr. Veysel NARGÜL

Tanıtım ve Sosyal Medya

 

JenerikİçindekilerEditördenHakem Kurulu

Makaleler / Articles

1-30

Çok ortaklı şirketlerin kuruluş ve gelişmesinde etkili olan toplumsal faktörler

Social factors involved in development and enterprise of multilateral companies

Yrd. Doç. Dr. Satılmış ÖZ

Özet Tam Metin
31-56

Biyografi yazarı olarak Necip Fazıl Kısakürek

Necip Fazıl Kısakürek as a biography writer

Yrd. Doç. Dr. Murat KACIROĞLU

Özet Tam Metin
57-68

-

Christian-Muslim encounter: studying the theological dimension dialogically

Prof. Dr. Lucinda Allen Mosher

Özet Tam Metin
77-105

Kur’ân-ı Kerim’in öteki dinlere karşı tavrı

Qur’anic Attittude to the other religions

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ESGİN

Özet Tam Metin
107-160

Zafer Ahmed Et-Tehânevî’nin İ’lâü’s-Sünen adlı eserine dair-1

Regarding to the book “İ’lâu’s-Sunan” of Zafar Ahmad at-Tahânavî - I

Yrd. Doç. Dr. Yusuf AKGÜL

Özet Tam Metin
161-167

Ahmet Bedir, Yitik Masumiyet- Son Asır Türk Aydının Kur’ân’a Bakışı, Altın Post Yayıncılık, Balıkesir, 2012, 414 s.

Book review: “ Ahmet Bedir, The lost Innocence: Last Century’s Turkish Intellectuals’ overview of the Qur’an, 2012. 414 p.

Arş. Gör. Naciye KAYA

Özet Tam Metin
69-75

Organ Nakli Bağlamında Modern İslam Hukukunda Zaruret

Darûra In Modern Islamic Law: The Case Of Organ Transplantation

Yrd. Doç. Dr. Ercan ESER

Özet Tam Metin