Makale ve özetlerinizi bozokilahiyatdergisi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz

Bozok Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi Dergisi

Cilt 11 Sayı 11 (2017-11)

Cilt 11 Sayı 11 (2017-11)

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. İrfan GÖRKAŞ

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Arş. Gör. Safiye İNCEYILMAZ

Editör Yardımcısı

Arş. Gör. Esma AYGÜN YAKIN, Arş. Gör. Safiye İNCEYILMAZ

Tanıtım ve Sosyal Medya

Arş. Gör. Esma AYGÜN YAKIN 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

207-237

SÜNNÎ MÜFESSİRLERE GÖRE MUT‘A NİKÂHI

The Mut‘a Act of Marriage in the Opinions of the Sunni Exegetes

Süleyman YILMAZ

Özet Tam Metin
Özet
Bu çalışmada, Ehl-i Sünnet ve Şiî Caferî mezhebi arasındaki tartışmalı meselelerden biri olan mut‘a nikâhına, Kur’ân tarafından izin verildiği iddiası araş- tırılmıştır. Şiî Caferî mezhebi, istimtâ‘ âyeti olarak da bilinen Nisâ Sûresinin 24. âyetini, Kur’ân’da mut‘anın cevazına referans göstermiştir. Mut‘anın haram olduğunu iddia edenlerin görüşleri Nisâ Sûresi 24. âyeti bağlamında ele alınıp değerlendirilmiştir.
Abstract
This study examines the assertion, which has been a disputed issue between the Sunni and Shi‘i-Ja‘fari sects, that the Qur’an allows mut‘a marriage contract. The Shi‘i-Ja‘fari sect cites the 24th verse of the Surah al-Nisa’ (The Women), which is also known as the verse of usufruct, as the basis of mut‘a’s permissibility in the Qur’an. Opinions of those who claim that Mut’a is forbidden evaluated within the context of the 24th verse of the Surah al-Nisa’.
Künye
Yılmaz, Süleyman, "Sünnî Müfessirlere Göre Mut‘A Nikâhı", Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [BOZİFDER], 11, 11 (2017/11) ss. 207-237. Makale Geliş T.: 19/04/2017, Kabul T.: 02/06/2017. Yilmaz, Süleyman, “The Mut‘a Act of Marriage in the Opinions of the Sunni Exegetes", Journal of Faculty of Theology of Bozok University [BOZIFDER], 11, 11 (2017/11) pp. 207-237.
Anahtar Kelimeler
Kur’ân, mut‘a, nikâh, ehl-i sünnet, Şîa.
Keywords
The Qur’an, mut‘a, marriage contract, ahl al-sunna, Shi‘a.