Makale ve özetlerinizi bozokilahiyatdergisi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz

Bozok Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi Dergisi

Cilt 11 Sayı 11 (2017-11)

Cilt 11 Sayı 11 (2017-11)

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. İrfan GÖRKAŞ

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Arş. Gör. Safiye İNCEYILMAZ

Editör Yardımcısı

Arş. Gör. Esma AYGÜN YAKIN, Arş. Gör. Safiye İNCEYILMAZ

Tanıtım ve Sosyal Medya

Arş. Gör. Esma AYGÜN YAKIN 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

241-245

I. ULUSLARARASI BOZOK SEMPOZYUMU TANITIMI

I. İnternatiol Bozok Symposium

Yrd. Doç. Dr. Yusuf AKGÜL

Özet Tam Metin
Özet
Abstract
Künye
Akgül, Yusuf, "I. Uluslararası Bozok Sempozyumu", Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [BOZİFDER], 11, 11 (2017/11) ss. 241-245. Makale Geliş T.: 24/05/2017, Kabul T.: 07/06/2017. Akgül, Yusuf, “I. Internatiol Bozok Symposium", Journal of Faculty of Theology of Bozok University [BOZIFDER], 11, 11 (2017/11) pp. 241-245.
Anahtar Kelimeler
Keywords