Makale ve özetlerinizi bozokilahiyatdergisi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz

Bozok Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi Dergisi

Cilt 11 Sayı 11 (2017-11)

Cilt 11 Sayı 11 (2017-11)

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. İrfan GÖRKAŞ

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Arş. Gör. Safiye İNCEYILMAZ

Editör Yardımcısı

Arş. Gör. Esma AYGÜN YAKIN, Arş. Gör. Safiye İNCEYILMAZ

Tanıtım ve Sosyal Medya

Arş. Gör. Esma AYGÜN YAKIN 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

265-272

ARAP KÜLTÜRÜ’NDE EDEBİYAT VE DİL KAYNAKLARI

Linguistic and Literary Sources of Arab Culture

Kemal ŞİMŞEK

Özet Tam Metin
Özet
Abstract
Künye
Şimşek, Kemal, "Kitap Tanıtımı: İzzuddîn İsmâîl Abdulgânî, Arap Kültürü’nde Edebiyat ve Dil Kaynakları", Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [BOZİFDER], 11, 11 (2017/11) ss. 265-272. Makale Geliş T.: 06/04/2017, Kabul T.: 08/06/2017 Şimşek, Kemal, “Book Review: İzzuddîn İsmâîl Abdulgânî, Linguistic and Literary Sources of Arab Culture", Journal of Faculty of Theology of Bozok University [BOZIFDER], 11, 11 (2017/11) pp. 265-272
Anahtar Kelimeler
Keywords