Makale ve özetlerinizi bozokilahiyatdergisi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz

Bozok Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi Dergisi

Cilt 6 Sayı 2

Cilt 6 Sayı 2

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. İrfan GÖRKAŞ

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Arş. Gör. Esma AYGÜN YAKIN

Editör Yardımcısı

Arş. Gör. Esma AYGÜN YAKIN, Arş. Gör. Safiye İNCEYILMAZ

Tanıtım ve Sosyal Medya

Arş. Gör. Esma AYGÜN YAKIN 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

35-54

Hasan Basri Çantay’ın Türk-İslam Kültür Tarihindeki Yeri

The Place Of Hasan Basri ̇Çantay In Turkish-Islamic Cultural History

Doç. Dr. İsmail PIRLANTA

Özet Tam Metin
Özet
Hasan Basri Çantay, ülkenin zor zamanlarında aksiyoner yönü, yazmış olduğu eserleri ve fikirleri ile halkın gözünde ve gönlünde tam bir aydın tipolojisi yaratmış, bu yönüyle de hem Türk-İslam siyasi tarihinde hem de kültür tarihinde unutulmayacak olanlar arasında yerini almıştır. Onun ve dava arkadaşlarının kendilerine güven, azim ve gayretleri sonucunda elde etmiş oldukları muvaffakiyetler sadece Türk halkının makûs talihini değiştirmekle kalmamış aynı zamanda ezilen tüm İslam dünyası için bir umut ve kurtuluş ışığı olmuştur. Yukarıda zikrettiğimiz hususlar çerçevesinde Türk-İslam kültür tarihine önemli katkılar sunan Hasan Basri Çantay’ı bu çalışmamıza konu alarak onun kişilik özellikleri, siyasi, ilmî, entelektüel ve devlet adamlığı kimliği ve bu alandaki faaliyetlerini Türk-İslam kültür tarihinin verileri çerçevesinde değerlendirmeyi planlamaktayız.
Abstract
Hasan Basri Çantay had created a complete intellectual typology in the eyes and hearts of the people in the difficult times of his country by way of his opinions, works and writings. In this respect he has been among those who will not be forgotten both in Turkish-Islamic political history and cultural history. The successes he and his friends have achieved as a result of their confidence, determination and endeavor have changed the ill fate of the Turkish people. At the same time these achievements have become a hope and a light of salvation for the entire oppressed Islamic world. We plan to evaluate Hasan Basri Çantay who has made significant contributions to the history of Turkish- Islamic culture based on the data of Turkish-Islamic cultural history. In this context, we will refer to his personality traits, his political, scientific, intellectual, and statesmanship identity and his activities in this area.
Künye
PIRLANTA, İsmail, "Hasan Basri Çantay’ın Türk-İslam Kültür Tarihindeki Yeri", Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [BOZİFDER], 6, 6 (2017/2) ss. 35-54. Makale Geliş T.: 20/10/2017, Kabul T.: 17/11/2017.
Anahtar Kelimeler
Hasan Basri Çantay, Kur’an-ı Hakîm ve Me‘ali Kerîm, Balıkesir, Karesi, Mehmet Akif Ersoy.
Keywords