Makale ve özetlerinizi bozokilahiyatdergisi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz

Bozok Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi Dergisi

Cilt 6 Sayı 2

Cilt 6 Sayı 2

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. İrfan GÖRKAŞ

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Arş. Gör. Esma AYGÜN YAKIN

Editör Yardımcısı

Arş. Gör. Esma AYGÜN YAKIN, Arş. Gör. Safiye İNCEYILMAZ

Tanıtım ve Sosyal Medya

Arş. Gör. Esma AYGÜN YAKIN 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

157-165

Tengri Ve Bulgarlar Antik Ve Orta Çağ’da Bulgarlar Toplumunda Tengri Anlayışı

Tengri and Bulgarians -The Perception Of Tengri In Bulgarian People In Ancient Times And Middle Age-

Prof. Dr. Aleksander İLİEV Çev: Yrd. Doç. Dr. Abdulali ALİEV

Özet Tam Metin
Özet
Abstract
Künye
ALİEV, Abdulali, Çev. Abdulali ALİEV, "Tengri ve Bulgarlar Antik Ve Orta Çağ’da Bulgarlar Toplumunda Tengri Anlayışı", Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [BOZİFDER], 6, 6 (2017/2) ss. 157-165 Makale Geliş T.: 24/11/2017, Kabul T.: 20/12/2017.
Anahtar Kelimeler
Keywords