Makale ve özetlerinizi bozokilahiyatdergisi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz

Bozok Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi Dergisi

Cilt 8 Sayı 8 (2015-8)

Cilt 8 Sayı 8 (2015-8)

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. Kıyasettin KOÇOĞLU

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

M. Kalkan

Editör Yardımcısı

M. Kalkan

Tanıtım ve Sosyal Medya

 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

1-17

Ekmelüddin el-Baberti’nin “rükudan kalkarken ellerin kaldırılmasının caiz olmadığı konusunda bir risale”si: Tahkik ve Tercüme

Akmaluddin al-Bâbertî’s “Treatise on leaving hands when standing up from ruqu (bowing) as a not permissible act”: Verification and Translation

Doç. Dr. Kıyasettin KOÇOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Veysel NARGÜL

Özet Tam Metin
Özet
Ekmelüddin el-Bâbertî Hanefî-Mâturîdî geleneğinin önemli temsilcilerinden birisidir. el-Bâbertî’nin Fıkıh, Kelam, Tefsir, Hadis gibi alanlarda pek çok eseri kütüphanelerde bulunmasına rağmen okuyucuyla buluşturulanları maalesef istisnai durumdadır. Bu çalışma da öncelikle Bâbertî’nin hayatı, ilmi kişiliği ve eserleri hakkında bilgi verilmektedir. Sonra da, rükudan kalkarken ellerin kaldırılmasının caiz olmadığı konusunda yazmış olduğu bir risalenin tahkik ve tercümesi yapılmıştır. Hacmi küçük olan Risâle’de Ebu Hanife’nin konuyla ilgili görüşü etrafında deliller getirilerek zikredilen farklı görüşler eleştirilmektedir.
Abstract
Ekmeluddin al- Bâbertî is one of the most important representatives of Hanafi-Maturidite tradition. Bâbertî has many significant works in the areas of Fiqh, Kalam, Tafsir and Hadith, yet there are limited studies which deeply examine and introduce them to contemporary readers. This study primarily explores Bâbertî’s life, provides information about his scholarship and works. Then the article presents verification and translation of a treatise that he wrote about leaving hands when standing up from ruqu (bowing) as a not permissible act. The treatise provides discussions about views of Abu Hanifa on the issue.
Künye
Nargül, Veysel, Koçoğlu, Kıyasettin, “Ekmeluddîn el-Bâbertî’nin “Rükûdan Kalkarken Ellerin Kaldırılma-sının Caiz Olmadığı Konusundaki Risalesi”nin Tahkik ve Tercümesi”, Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 8, 8 (2015/8), ss. 1-17
Anahtar Kelimeler
Baberti, Rüku, risale, Tahkik, Tercüme
Keywords
-