Makale ve özetlerinizi bozokilahiyatdergisi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz

Bozok Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi Dergisi

Cilt 8 Sayı 8 (2015-8)

Cilt 8 Sayı 8 (2015-8)

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. Kıyasettin KOÇOĞLU

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

M. Kalkan

Editör Yardımcısı

M. Kalkan

Tanıtım ve Sosyal Medya

 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

35-64

MEVLÂNÂ’NIN HOCASI SEYYİD BURHANEDDİN VE BAZI İTİKÂDÎ KELÂMÎ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

An Assessment On Some Of The Opinions And Theological Convictions Of Seyyid Burhaneddin (Rumi’s Master)

Yrd. Doç. Dr. Osman ORAL

Özet Tam Metin
Özet
Kelâm İlmi’nin esas gâyelerinden biri ve en önemlisi; kişide sağlam bir inanç oluşturmak ve bu inancı, bir takım vaki şüphelerle sarsıntıya uğramayacak şekilde muhafaza, bu yolda Kur’ân ve sünnet ışığında çeşitli metod ve teknikleri müslümanlara sunma gayretidir. Tasavvuf ilmi’nin gâyesi de nefsi terbiye ederek ahlâk ekseninde bu imânı muhafaza etmeye gayret sarfetmektir. Seyyid Burhâneddîn Tirmizi Xll. yüzyılın sonlarında doğmuş, XIII. asrın ilk yarısında yaşamış, önemli bir mutasavvıftır. O’nun kıymeti Mevlana Celâleddîn-i Rumî'yi itikâdî ve tasavvufî yönden şekillendiren uzun süre eğiten ilk hocası olmasındandır. Bu makâlede tasavvuf çevrelerinde ve Anadolu İslâm kültüründe önemli bir konuma sahip Seyyid Burhâneddîn’in bazı itikâdî ve kelâmî görüşleri incelenecektir.
Abstract
One of the main and the most important objectives of Kalam is to create a firm belief in people’s hearts, to keep this belief from the danger of doubts, and to effort for providing different methods and techniques in the light of the Qur'an and Sunnah in this way. The aim of Sufism is also to educate self-ego and to preserve the belief within this moral axis. Seyyid Burhâneddîn Tirmidhi is an important Sufi who was born at the end of the XII. century and lived in the first half of the XIII. century. His significance comes from his being the first master of Rumî by teaching him theological and mystical aspect of Islam for a long time. This article examines theological opinions of Seyyid Burhâneddîn who has a significant place in the Sufi circles and the Anatolian Islamic culture
Künye
Oral, Osman, “Mevlânâ’nın Hocası Seyyid Burhâneddîn’in Bazı İtikadi Görüşlerinin Değerlendirilmesi”, Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 8, 8 (2015/8), ss. 35-64.
Anahtar Kelimeler
Seyyid Burhâneddîn, Mevlânâ, Tasavvuf, İmân, Tirmiz, Kayseri
Keywords
-