Makale ve özetlerinizi bozokilahiyatdergisi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz

Bozok Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi Dergisi

Cilt 8 Sayı 8 (2015-8)

Cilt 8 Sayı 8 (2015-8)

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. Kıyasettin KOÇOĞLU

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

M. Kalkan

Editör Yardımcısı

M. Kalkan

Tanıtım ve Sosyal Medya

 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

65-81

KLÂSİK VE ÇAĞDAŞ TEFSİR METİNLERİ IŞIĞINDA FÂTIR SÛRESİNİN İNCELENMESİ

Examination of Surah al-Fatır under the light of classical and modern tafsir texts

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin AKYÜZOĞLU Doktora Öğrencisi Hüseyin KOCADAĞ

Özet Tam Metin
Özet
Kur’ân’daki sıralamaya göre Hamd ile başlayan son sûre olan Fâtır sûresi Mekkî bir sûredir. Bu sûre tevhid, nübüvvet, haşir, şirk, cennet, cehennem, ceza ve mükâfat gibi Mekkî sûrelerin genel kapsamına giren mevzuları eksenine almış ve geniş bir şekilde değerlendirmiştir. Sûrenin geneline yayılan konulardan biri tevhid ve bu konunun delilleri olan kudret tezahürleridir. Sûrede genişçe ele alınan konulardan diğer ikisi ise nübüvvet ve ahirettir. Bu makalede öncelikle Fâtır sûresi isimlendirilmesi, nuzûlü ve önceki sûreyle münasebeti açısından ele alınmış, ardından klasik ve çağdaş tefsir metinleri ışığında sûrenin muhteva tahlili yapılarak değerlendirilmeye çalışılmıştır.
Abstract
According to the ranking of the Qur'an, last surah which began with “Hamd” is surah Fatir and it is a Meccan surah. This Meccan surah has addressed monotheism, prophethood, resurrection, polytheism, heaven, hell, take the punishment and reward in detail. One of the common issues is monotheism and the power of manifestation as an evidence of monotheism in the surah. The other two of the topics discussed widely in the surah are the prophethood and the Hereafter. In this article, surah of Fatir is discussed in terms of naming, revelation and relations with previous surah, firstly. Then, the surah was evaluated with content analysis in the light of classical and contemporary exegesis texts.
Künye
Akyüzoğlu, Hüseyin, Kocadağ, Hüseyin, “Klasik ve Çağdaş Tefsir Metinleri Işığında Fâtır Suresinin İnce-lenmesi”, Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 8, 8 (2015/8), ss. 65-81.
Anahtar Kelimeler
Fâtır Sûresi, Tefsir, Mekkî, Tevhid, Nübüvvet, Ahiret
Keywords
-