Makale ve özetlerinizi bozokilahiyatdergisi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz

Bozok Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi Dergisi

Cilt 8 Sayı 8 (2015-8)

Cilt 8 Sayı 8 (2015-8)

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. Kıyasettin KOÇOĞLU

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

M. Kalkan

Editör Yardımcısı

M. Kalkan

Tanıtım ve Sosyal Medya

 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

83-102

SEBEPLERİ VE SONUÇLARI BAKIMINDAN FETRET-İ VAHİY MESELESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

An Analysis on the Cessation of Revelation, Its Reasons and Consequences

Öğrt. Gör. Faruk VURAL

Özet Tam Metin
Özet
İnsanlık tarihi başlangıcından itibaren ilahî olanın beşerî olanla ilişkisi hep devam edegelmiştir. Bu ilişkinin insan olarak tarafı peygamberlerdir. Yüce Allah isteklerini peygamberleri aracılığı ile bildirmiştir. Bu çalışmamızda Allah/insan iletişiminin zaman zaman duraksaması, bu iletişimin ara vermesi, kesilmesi şeklinde dilimize aktarabileceğimiz fetret-i vahiy meselesinin sebepleri ve sonuçlarını ele alacağız. Hz. Peygamber’e ilk vahyin gelişinin ardından en uzun fetretini yaşayan vahiy, nüzul sürecinde birkaç kez inkitâa/kesintiye uğramıştır. Bu sebeple fetret-i vahiyden değil feterât-ı vahiyden bahsetmek daha doğrudur. Vahyin nüzul sürecinde, beş kez inkıtâ meydana gelmiştir. Yaşanan inkıtâlarda Hz. Peygamber’in ruh hali ve vahiy iştiyakı bu süreçlerin terbiye boyutlu olduğunu göstermektedir.
Abstract
Since the beginning of human history, there has always been a communication between the Divine and the human. In this communication the human side was represented by Prophets through whom God Almighty conveyed His message. Yet it has been recorded that this divine communication was interrupted with occasional lapses of time between revelations. This paper explores the possible reasons behind these breaks (al-fatrat al-wahy). The Prophet Muhammad, peace be upon him, experienced this cessation of revelation five times, the longest one being immediately after the first revelation. Since was not one single instance it would be more accurate to use the term in the plural form. The spiritual mood of the Prophet and his enthusiasm and longing for the divine revelation show that these breaks served primarily as a means of illumination and training.
Künye
Vural, Faruk,“Sebepleri ve Sonuçları Bakımından Fetret-i Vahiy Meselesi Üzerine Bir İnceleme”, Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 8, 8 (2015/8), ss. 83-102.
Anahtar Kelimeler
Vahiy, fetret, inkıtâ, ilk nâzil olan âyetler
Keywords
-