Makale ve özetlerinizi bozokilahiyatdergisi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz

Bozok Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi Dergisi

Cilt 8 Sayı 8 (2015-8)

Cilt 8 Sayı 8 (2015-8)

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. Kıyasettin KOÇOĞLU

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

M. Kalkan

Editör Yardımcısı

M. Kalkan

Tanıtım ve Sosyal Medya

 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

103-118

KADİR SÛRESİ’NİN ANALİTİK YORUMU

Analytical Interpretation of the Surah al-Qadr

Salih KALKAN

Özet Tam Metin
Özet
Kadir gecesi Kur’an-ı Kerim’in indirildiği gecedir. Bu gecenin hangi gece olduğu kesin olarak bildirilmemesine rağmen, Ramazan’ın 27. gecesi olduğu kabul edilmiştir. Kadir gecesinin anlatıldığı Kadir sûresi, Kur’an-ı Kerim’in ne zaman indirildiğini ve bu indirilme zamanın özelliklerini anlatır. Aynı zamanda Kur’an’ın faziletlerinden azami seviyede istifade edebilmenin gereğine de işaret eder. Kadir sûresinin analitik yorumu isimli bu çalışmada muteber klasik ve çağdaş tefsir kitaplarına ve bu konuyla alakalı telif edilmiş eserlere müracaat edilmiştir. Kadir veya İnna Enzelna diye de bilinen sûre; gramatik, dil ve dilin zenginlikleri olan kıraat, irab, belagat, münasebet, sebeb-i nüzul gibi değişik başlıklar altında incelenmiştir. Sure incelenirken müfessirlerin birbirlerine olan etkileri tespit edilip, modern ve klasik müfessirler arasında mukayeseler yapılmıştır. Ayet mealleri ve numaralarının verilmesine ise özen gösterilmiştir. Bu makalede, Kur’an ile Kadir gecesi arasında önemli bir bağın olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Abstract
The night of Qadir is the night when the Koran is reduced. In spite of the night isn’t made known certainly, it is accepted that it is the 27th night of Ramazan. The Qadir surah, which the Qadir night is explained, explain when the Koran is reduced and the time’s special features. İt also point out that the necessity of the most profit from the Koran’s virtue. In this work, which is given a name by grammatical, analytical and literary interpretation of Qadir surah, is referenced by esteemed classical and modern commentary and also other books were written about this topic. The surah, which is studied in different headlines like; grammatical, language and the reachness of language about reading the Koran aloud in a proper way, elements, speech, relation, reason of apoplexy. While the surah is researching, the effect of commentators was fixed and compared each other. İt is also taken pains about giving the meanings and the numbers of verse of the Koran. In this article, it is found out that there is a very important relationship with the Koran and the night of Qadir.
Künye
Kalkan, Salih, “Kadir Suresi’nin Analitik Yorumu”, Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 8, 8 (2015/8), ss. 103-118.
Anahtar Kelimeler
Kadir Suresi, Analitik yorum, Gramatik yorum, Kur’an tefsiri.
Keywords
-