Makale ve özetlerinizi bozokilahiyatdergisi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz

Bozok Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi Dergisi

Cilt 8 Sayı 8 (2015-8)

Cilt 8 Sayı 8 (2015-8)

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. Kıyasettin KOÇOĞLU

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

M. Kalkan

Editör Yardımcısı

M. Kalkan

Tanıtım ve Sosyal Medya

 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

119-132

FIKHÎ İHTİLÂFLARIN TARİHSEL GELİŞİMİ

Historical Development of Ikhtilafs in IslamicJurisprudence

Aykut AVCI

Özet Tam Metin
Özet
İhtilâf, aynı asırda yaşayanların birbirlerinden farklı düşünüp zıt görüşte olmaları demektir. Fıkıh alanında ihtilâf, fakihlerin ictihada açık konularda farklı görüşte olmalarını ifade eder. Fıkhî ihtilâflar, Hz. Peygamber (s.a.s) döneminde sahabe arasında az da olsa yaşanmıştır. Bu dönemi takip eden sahabe, tabiîn ve müctehid imamlar döneminde fıkhî ihtilâflar artarak devam etmiştir. Taklid döneminde ise mezheplerin teşekkül sürecinin tamamlanmasıyla birlikte fıkhî ihtilâflar daha da derinleşmiştir. Makalemiz, günümüze kadar devam eden fıkhî ihtilâfların tarih içerisinde nasıl bir seyir takip ettiğini ve bunun fıkıh ilmine nasıl bir katkıda bulunduğunu konu edinmiştir.
Abstract
Ikhtilaf (i.e. dispute) refers to a difference of opinion between contemporaries. In Islamic Jurisprudence (Fiqh), it is the dispute of jurists on some judicial matters which essentially need some intellectual efforts to be solved. The first examples of judicial ikhtilaf can be seen in the Prophet Muhammad’s life-time even though it was rare. After him, the number of ikhtilaf has gradually increased. After the four sunnischools (madhhabs) well established the sekind of ikhtilafs have gone so forth. My aim, in this paper, is to show the development of ikhtilaf during the course of judicial history and carefully determine its contribute to Islamic Jurisprudence.
Künye
Avcı, Aykut, “Fıkhi İhtilâfların Tarihsel Gelişimi”, Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 8, 8 (2015/8), ss. 119-132.
Anahtar Kelimeler
Fıkıh, İhtilâf, Tarihsel Gelişim
Keywords
-