Makale ve özetlerinizi bozokilahiyatdergisi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz

Bozok Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi Dergisi

Cilt 7 Sayı 7 (2015-7)

Cilt 7 Sayı 7 (2015-7)

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. Kıyasettin KOÇOĞLU

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

M. Kalkan

Editör Yardımcısı

M. Kalkan

Tanıtım ve Sosyal Medya

 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

1-46

CUMHURİYET DÖNEMİ TERCÜME KUR’AN TEFSİRLERİ ÜZERİNE İSTATİSTİKSEL BİR DEĞERLENDİRME

A Statistical Survey On The Quranic Exegesis Translated into Turkish in The Republican Era

Prof. Dr. Hidayet AYDAR

Özet Tam Metin
Özet
Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne ülkemizde çok sayıda tefsirin vücut bulduğu malumdur. Bu tefsirlerin bir kısmı başka dillerden Türkçeye yapılmış çeviriler şeklindeyken, bir kısmı da Türk âlimler tarafından telif edilmiş tefsirlerdir. Biz bu çalışmamızda başka dillerden Türkçeye tercüme edilmiş olanlar üzerinde duracağız. Burada bu tefsirlerimiz sayısal bazı değerlendirmelere tabi tutulacaktır. Bu cümleden olarak Cumhuriyet döneminde yapılmış tefsir tercümeleri Osmanlı döneminde yapılmış olanlarla sayısal olarak mukayese edilecek, yine bunların Cumhuriyet döneminde telif edilerek neşredilmiş olan tefsirlerle de sayısal mukayesesi verilecektir. Bunun yanında tefsirlerimiz tertip ve nüzul sırasına göre, Kur’an’ın tamamını veya bir kısmını tefsir etmiş olmalarına göre, basıldıkları tarihlere göre vs. de değerlendirileceklerdir. Yine bu tefsirlerimiz rivayet, dirayet, ahkâm, kavram tefsiri olmak gibi yönleriyle de sayısal olarak tasnif edilecektir. 1923 yılı esas alınarak günümüze kadar 10 yıllık periyotlarla tercüme tefsirlerimizin basıldıkları yıllara göre tasnifi de yapılacaktır. Sayısal değerlendirme yapacağımız diğer bir husus ise tefsirlerimizin cilt sayısına göre dağılımı olacaktır. Biz burada bütün bu yönlerden ve daha başka bazı açılardan Türkçeye tercüme edilmiş tefsirlerimizi istatistiksel bazı değerlendirmelerle bir bütün halinde daha yakından tanımaya ve kamuoyuna tanıtmaya çalışacağız.
Abstract
It is a widely known fact that numerous exegeses emerged in our country from the establishment of Turkish Republic to up until today. Those are either works translated from other languages or exegeses authored in Turkish. Our focus in this article will be the former. Those works will be subjected to some numerical analyses. In this context the exegeses translated during the Republican Era will be compared to the ones emerged during the Ottoman Empire quantitatively. The former will be also subject to a comparison with the ones authored in Turkish and the same quantitative manner in the modern Turkey. Additionally, the exegeses in question will be examined in accordance with various criteria including their scope, organization terms, and dates of publish as their subgenres such as al-tafsir bi al-riwaya (based on Quran and Sunnah), al-tafsir bi al-diraya (opinion oriented), al-tafsir bi al-ahqam (on the Quranic commands) and exegeses based on basic Quranic concepts will be reviewed statistically. Starting from 1923, the works will be classified according to the decade they emerged in. Another question we will also address quantitatively is how to classify the exegeses according to their number of volumes. The chief goal of this article is a closer look at the Turkish translations of the Quranic exegeses with their various aspects statically as we intend to introduce them to the reader.
Künye
Aydar, Hidayet, “Cumhuriyet Dönemi Tercüme Kur’an Tefsirleri Üzerine İstatistiksel Bir Değerlendirme”, Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 7, 7 (2015/7), ss. 1-46.
Anahtar Kelimeler
Cumhuriyet dönemi, tercüme tefsirler, mukayeseler, istatistikler, değerlendirme
Keywords
-