Makale ve özetlerinizi bozokilahiyatdergisi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz

Bozok Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi Dergisi

Cilt 7 Sayı 7 (2015-7)

Cilt 7 Sayı 7 (2015-7)

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. Kıyasettin KOÇOĞLU

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

M. Kalkan

Editör Yardımcısı

M. Kalkan

Tanıtım ve Sosyal Medya

 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

69-80

İSLAM HUKUKUNUN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Characteristic Features of Islamic Law

Yrd. Doç. Dr. Vahap OVACI

Özet Tam Metin
Özet
Bu makalede İslam hukukunun genel özellikleri çeşitli açılardan incelenmektedir. İslam hukuku, kurucu gücünün aynı zamanda yaratıcı güç olduğu ve kaynakları bakımından ilahi olan bir hukuktur. İslam hukuku, ana kaynakları olan Kur’an ve Sünnet’ten elde edilen temel ilkeler ışığında sivil kişilerin elinde ortaya çıkıp gelişimini devam ettiren bir hukuktur. Her hukuk sisteminin arka planında felsefi, ahlaki ve inanca dayanan kökler bulunur. İslam hukukunun temelini teşkil eden inanç esasları ve ana kaynaklardaki temel prensipler hukukunun oluşması ve gelişmesinin temelini oluşturmuştur. Değişen şartlar ve gelişen yeni durumlar karşısında İslam hukuku, bu ilkeleriyle yeni olaylara hükümler vermeye devam edecektir.
Abstract
In this article, Islamic Law is studied with its basic properties. Islamic Law is a holly law that its faundation power is also its creator power. Islamic Law was developed on its main source that is Qur’an and Sunnah by civil men. There are faiths and moral roots behind all the laws. For that reason the main principles of Islamic faith affect the emerging, advancement, understanding and aplications of Islamic Law. Altough the conditions of the life always change and the situation of the world advance Islamic Law is dynamic because that its main principles are durable.
Künye
Ovacı, Vahap, “İslam Hukukunun Karakteristik Özellikleri”, Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergi-si, 7, 7 (2015/7), ss. 69-80.
Anahtar Kelimeler
İslam Hukuku, Pozitif Hukuk, Kamu Düzeni
Keywords
-