Makale ve özetlerinizi bozokilahiyatdergisi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz

Bozok Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi Dergisi

Cilt 7 Sayı 7 (2015-7)

Cilt 7 Sayı 7 (2015-7)

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. Kıyasettin KOÇOĞLU

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

M. Kalkan

Editör Yardımcısı

M. Kalkan

Tanıtım ve Sosyal Medya

 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

81-96

CEMALEDDİN AFGANİ’NİN İSLAM BİRLİĞİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN GÜNÜMÜZ MÜSLÜMAN DÜNYASINDAKİ PARÇALANMIŞLIK SORUNSALI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Jamaluddin Afghani’s Islamic Union Evaluation Of Opinions Of Fragmentation In The Present Problems The Muslim World

Yrd. Doç. Dr. Abdullah ALPEREN

Özet Tam Metin
Özet
Bu çalışmada, İslam dünyasındaki dağınıklık ve parçalanmışlık sendromu Cemaleddin Afgani’nin düşünceleri çerçevesinde irdelenmektedir. İslam toplumunun birliğinin bozulmasına yol açan sebepler ve çözüm önerileri değerlendirilmektedir. Özellikle bir mezhep çatışmasına doğru gelişen olaylar doğru bir biçimde anlaşılamazsa çözüm üretmek ve bölünmenin önüne geçmek güçleşecektir.
Abstract
In this study, are discussed in the framework of the ideas of Jamaluddin Afghani clutter and fragmentation syndrome in the Islamic world. The causes and solutions Which leads to disruption of the unity of the Islamic community are evaluated. Especially towards developing a sectarian conflict events will be difficult to find solutions not understood correctly and avoid division.
Künye
Alperen, Abdullah, “Cemâleddîn Afgânî’nin İslam Birliği ile İlgili Görüşlerinin Günümüz Müslüman Dün-yasındaki Parçalanmışlık Sorunsalı Açısından Değerlendirilmesi”, Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 7, 7 (2015/7), ss. 81-96.
Anahtar Kelimeler
İttihad-ı İslam, Din, Cihad.
Keywords
-