Makale ve özetlerinizi bozokilahiyatdergisi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz

Bozok Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi Dergisi

Cilt 7 Sayı 7 (2015-7)

Cilt 7 Sayı 7 (2015-7)

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. Kıyasettin KOÇOĞLU

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

M. Kalkan

Editör Yardımcısı

M. Kalkan

Tanıtım ve Sosyal Medya

 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

145-159

M. ŞEMSEDDİN GÜNALTAY’IN FİKİRLERİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER

The Changes Which Occurred In The Thoughts Of M. Semsettin Gunaltay

Dr. İlhami AYRANCI

Özet Tam Metin
Özet
İttihat ve Terakkî üyeliğinden Milletvekilliğine, Medreseden Üniversite Hocalığına, Türk Tarih Kurumu Başkanlığından Başbakanlığa kadar çok değişik unvan ile devlet görevlerinde bulunmuş olan M. Şemseddin Günaltay, (1883-1961) Meşrutiyet ve Cumhuriyet devirlerini yaşamış, yakın tarihimiz ile ilgili alınan karar ve uygulamalara kaynaklık etmiş bir bilim ve devlet adamıdır. Onun iyi anlaşılması, sadece bir şahsın tanınmasına değil, aynı zamanda yakın tarihimizin daha iyi anlaşılmasına ve yorumlanmasına da katkı sağlayacaktır. Bu makale de, Günaltay ile ilgili kaleme alınan neredeyse her çalışmada ileri sürülen ‘fikirlerinde meydana gelen değişiklikler’ konusu ele alınmaktadır.
Abstract
M. Semseddin Gunaltay, (1883–1961) was a scientist and a statesman who lived in the Constitutional Monarchy and Republic periods. He is accepted as an authority on the field of Islamic history in the Republic period. His ideas have been the source for the practices and decisions about our recent history. Therefore to understand Gunaltay’s thoughts and works well, will contribute to not only the recognition of a person, but also to a better understanding and interpretation of our recent history. Almost every study penned about Gunaltay has said that his ideas changed frequently. In this article, the changes which occurred in his thoughts will be discussed. Key Words: Gunaltay, Zulmetten Nura, The Constitutional Monarchy, The Republic Period.
Künye
Ayrancı, İlhami, “M. Şemseddin Günaltay’ın Fikirlerinde Meydana Gelen Değişiklikler”, Bozok Üniversi-tesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 7, 7 (2015/7), ss. 145-159.
Anahtar Kelimeler
Günaltay, Zulmetten Nura, Meşrutiyet, Cumhuriyet Dönemi.
Keywords
-