Makale ve özetlerinizi bozokilahiyatdergisi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz

Bozok Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi Dergisi

Cilt 7 Sayı 7 (2015-7)

Cilt 7 Sayı 7 (2015-7)

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. Kıyasettin KOÇOĞLU

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

M. Kalkan

Editör Yardımcısı

M. Kalkan

Tanıtım ve Sosyal Medya

 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

159-170

KADIN VE HADİS RİVAYETİ MEMLÜKLER DÖNEMİ ŞAM BÖLGESİNDEN İKİ ÖRNEK

Larose Women and Ḥadīth Transmission Two Case Studies from Mamluk Damascus

Yrd. Doç. Dr. Orhan YILMAZ

Özet Tam Metin
Özet
Bu makalede Memlükler döneminde kadınların hadis ilmi sahasındaki önemine dikkat çekilmiş ve Zeynep bint. Kemal ile Aişe bint. Muhammed iki örnek muhaddis olarak incelenmiştir. Söz konusu muhaddislerin hayatı ve hadis rivayeti konularındaki bilgilere genişçe yer verilmiştir. Kaliforniya Üniversitesi öğretim üyesi Asma Syeed tarafından kaleme alınan bu makale Studia Islamica, No.95 (2002), s. 71-94 de İngilizce olarak yayınlanmıştır. Bu metin makalenin Zeyneb. Bint. Kemal alt başlıklı kısmının (71-82 sayfaları) Türkçe’ye çevirisidir.
Abstract
-
Künye
Sayeed, Asma; çev. Yılmaz, Orhan, “M. Şemseddin Günaltay’ın Fikirlerinde Meydana Gelen Değişiklik-ler”, Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 7, 7 (2015/7), ss. 159-170.
Anahtar Kelimeler
Zeynep bint. Kemal, icazet, hadis, rivayet
Keywords
-