Makale ve özetlerinizi bozokilahiyatdergisi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz

Bozok Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi Dergisi

Cilt 5 Sayı 5 (2014-5)

Cilt 5 Sayı 5 (2014-5)

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. Kıyasettin KOÇOĞLU

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Mehmet Kalkan

Editör Yardımcısı

Sayı Editörü: Yrd. Doç. Dr. Veysel NARGÜL

Tanıtım ve Sosyal Medya

 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

1-30

Çok ortaklı şirketlerin kuruluş ve gelişmesinde etkili olan toplumsal faktörler

Social factors involved in development and enterprise of multilateral companies

Yrd. Doç. Dr. Satılmış ÖZ

Özet Tam Metin
Özet
Sosyal kurumlar karşılıklı etkileşim halindedir. Genel olarak da sosyolojik olayların tek bir nedenle açıklanamayacağı kbul edilmektedir. Ülkemizde önemli toplumsal olgular arasında yer alan çok ortaklı şirketler de bunlardan birisidir. Hukuki terminoloji bakımından şirket kavramından farklı anlamlarda kullanılması mümkün olmamakla birlikte çok ortaklı şirketler ülkemizde din ve dindar kimliği ile anılmaktadırlar. Çok ortaklı şirketlerin ortaya çıkmasında ekonomik, siyasi, dini ve toplumsal nedenler sayılabilir. Bu çalışmamızda çok ortaklı şirketlerin kuruluş ve gelişmesinde etkili olan toplumsal nedenler araştırılmıştır. Yine çok ortaklı şirketlerin kuruluş ve gelişmesinde etkili olan ekonomik, siyasi ve dini nedenlere ise bu çalışmamızda değinilmemiştir.
Abstract
The social corporations are in a mutual interaction. Also, generally it has been accepted that the sociological events cannot be explained with only one reason. The multi partnered companies that take place among the important social facts in our country are one of those events. Although it is not possible to use it in different meanings than the company notion in terms of the legal terminology, the multi partnered companies are being mentioned with their religion and their religious identity in our country. On the shaping of the multi partnered companies, economic, political, religious and social reasons can be considered. In this study, we had investigated the social reasons that are effective on establishing and development of the multi partnered companies. Still, the economic, political and religious reasons which are effective on the establishment and development of the multipartnered companies had not been mentioned in this study.
Künye
Öz, Satılmış. “Çok ortaklı şirketlerin kuruluş ve gelişmesinde etkili olan toplumsal faktörler” Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 5,5 (2014/5), ss. 1-30.
Anahtar Kelimeler
Yimpaş, integration, disintegration, stratification, economy, company, religion
Keywords
-