Makale ve özetlerinizi bozokilahiyatdergisi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz

Bozok Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi Dergisi

Cilt 5 Sayı 5 (2014-5)

Cilt 5 Sayı 5 (2014-5)

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. Kıyasettin KOÇOĞLU

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Mehmet Kalkan

Editör Yardımcısı

Sayı Editörü: Yrd. Doç. Dr. Veysel NARGÜL

Tanıtım ve Sosyal Medya

 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

31-56

Biyografi yazarı olarak Necip Fazıl Kısakürek

Necip Fazıl Kısakürek as a biography writer

Yrd. Doç. Dr. Murat KACIROĞLU

Özet Tam Metin
Özet
Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında birçok edebî türde eser vermiş olan Necip Fazıl Kısakürek, kaleme aldığı biyografik eserleriyle de dikkat çeker. Üslup ve yöntem bakımından kendine özgü bir tarz geliştirdiği biyografik eserlerinde, hayat öykülerini anlattığı şahsiyetlerle ilgili kaynak ve tanıklara fazlaca yer vermeden daha çok kendi şahsî gözlem ve birikimini kullanan Necip Fazıl Kısakürek, tarihî olayların ve kişiliklerin kendisi için taşıdıkları anlam üzerinde yoğunlaşır. Biyografik eserlerinde konu edindiği şahsiyetleri kendi dünya görüşü ve ideolojik duruşuyla değerlendiren yazar, özellikle yakın dönem Türk tarihinin önemli siyasî kişiliklerini ele aldığı biyografilerinde bu kişilere yönelik genel algının dışına çıkmaya çalışır. Bir karşı-biyografi ve karşı-tarih oluşturma amacı güden Necip Fazıl Kısakürek, çoğu defa öznel bir bakış açısının ürünü olan değerlendirmelerde bulunur. Olumsuz-muhalif amaçlı biyografilerinde ele aldığı Namık Kemal ve Adnan Menderes’le ilgili eleştirel bir dil kullanan yazar, onların eksikliklerini ve alanlarıyla ilgili konulardaki yetersizliklerine vurgu yaparken, olumlu-övgü amaçlı biyografilerinde ise ele aldığı şahsiyetleri yüceltme yoluna gider.
Abstract
Necip Fazıl Kısakürek, who has produced literary works in many fields of Turkish literature during the Republican Era, is also remarkable with his works of biography. In his biographies, which had a characteristic style and method, he generally uses his personal observation and knowledge instead of consulting to sources and witnesses. And he focuses on meanings of historical events and persons as seen by himself. Necip Fazıl evaluates them according to his worldview and ideology. In his biographies on politicians of contemporary Turkey, he tries to stay away from general tendencies towards them. He aims at creating a counter-biography and counter-history and generally makes interpretation resulting from his subjective point of view. In his negative-opposite biographies on Namık Kemal and Adnan Menderes he uses a critical language and stresses their deficiencies and incapability. However when he writes positive-complimentary biographies he exalts the person who he writes about.
Künye
Kacıroğlu, Murat. “Biyografi yazarı olarak Necip Fazıl Kısakürek” Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 5,5 (2014/5), ss. 31-56.
Anahtar Kelimeler
Biyografi, övgü, eleştiri, tarih, hayat
Keywords
-