Makale ve özetlerinizi bozokilahiyatdergisi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz

Bozok Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi Dergisi

Cilt 5 Sayı 5 (2014-5)

Cilt 5 Sayı 5 (2014-5)

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. Kıyasettin KOÇOĞLU

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Mehmet Kalkan

Editör Yardımcısı

Sayı Editörü: Yrd. Doç. Dr. Veysel NARGÜL

Tanıtım ve Sosyal Medya

 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

77-105

Kur’ân-ı Kerim’in öteki dinlere karşı tavrı

Qur’anic Attittude to the other religions

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ESGİN

Özet Tam Metin
Özet
İnsan asıl itibariyle eşittir. Çünkü herkes bir ana bir babadan doğmuştur. İnsan aynı zamanda haklar ve kanuni sorumluluklar açısından da eşittir. Yüce Allah insanları sırf tanışsınlar, birbirleriyle irtibat kurup yardımlaşsınlar diye kardeşlik ve evlilik bağıyla bağlı kabile ve milletler halinde yaratmıştır. Kur’an-ı Kerim, bu temel birlik açısından bütün dinler ve mensuplarına bakış algısını ortaya koyarak, bütün insanlığa hoşgörü düzeyini yüksek tutarak onlarla olumlu ilişkiler geliştirmede önemli rol oynamıştır. Kur’an’ın bu toleranslı uygulamaları Müslümanların algı dünyasında Yahudi, Hıristiyan ve diğer din mensuplarına karşı bütünüyle olumlu bir yer tutmasını sağlamaktadır. Sonuç olarak, evrensel din geleneğinin aynı ortak halkalarını oluşturan Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam, dünyanın barış içinde yaşamasını, yeryüzünde düzen ve huzurun sağlanmasını, ilahi iradeye en uygun hale gelmeye çalışmalıdır. Dünya barışını sağlamada, farklılıkları değil ortak noktaları öne çıkararak evrensel bir duygu ortaya koymalıdırlar.
Abstract
Humans are equal because everyone is born from a single mother and father. At the same time, people are equal in terms of legal rights and responsibilities. Allah, the Almighty, created people and linked them by marriage into tribes and nations in order to let people to meet and to establish communication so that they can help each other. In terms of this essential unity, the Holy Quran has played an important role in the history of Islam by keeping a high level of tolerance in developing relationships with all religious traditions. Tolerant applications in the Quran make it possible for Muslims to perceive world of Jews, Christians and members of other religions in a more positive way. As a result, members of Judaism, Christianity and Islam, which keep the common core elements of the universal religion which enable people to live in peace on earth and to maintain the divine will, should try to become more harmonious members. In order to ensure peace in the world, the commonalities must be highlighted rather than the differences.
Künye
Esgin, Mehmet “Kur’ân-ı Kerim’in öteki dinlere karşı tavrı” Bozok Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. 5,5 (2014/5), ss.77-105.
Anahtar Kelimeler
Kur’an, Hoşgörü, Din, Ehl-i Kitap, İslam, Yahudilik, Hıristiyanlık.
Keywords
-