Makale ve özetlerinizi bozokilahiyatdergisi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz

Bozok Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi Dergisi

Cilt 5 Sayı 5 (2014-5)

Cilt 5 Sayı 5 (2014-5)

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. Kıyasettin KOÇOĞLU

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Mehmet Kalkan

Editör Yardımcısı

Sayı Editörü: Yrd. Doç. Dr. Veysel NARGÜL

Tanıtım ve Sosyal Medya

 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

107-160

Zafer Ahmed Et-Tehânevî’nin İ’lâü’s-Sünen adlı eserine dair-1

Regarding to the book “İ’lâu’s-Sunan” of Zafar Ahmad at-Tahânavî - I

Yrd. Doç. Dr. Yusuf AKGÜL

Özet Tam Metin
Özet
Bu çalışmada Zafer Ahmed el-Usmânî et-Tehânevî’nin (ö. 1974) kısaca hayatı ve eserleri hakkında bilgi verilmiş, ardından İ’lâü’s-sünen adlı eseri tanıtılmıştır.
Abstract
-
Künye
Akgül, Yusuf. “Zafer Ahmed Et-Tehânevî’nin İ’lâü’s-Sünen adlı eserine dair-1” Bozok Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi. 5,5 (2014/5), ss. 107-160.
Anahtar Kelimeler
et-Tehânevî, İ’lâü’s-Sünen, Ahkâm Hadislerin Şerhi
Keywords
-