Makale ve özetlerinizi bozokilahiyatdergisi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz

Bozok Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi Dergisi

Cilt 4 Sayı 4 (2013-4)

Cilt 4 Sayı 4 (2013-4)

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Prof. Dr. Ahmet BEDİR

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Mehmet KALKAN

Editör Yardımcısı

Sayı Editörü: Yusuf AKGÜL

Tanıtım ve Sosyal Medya

Mehmet KALKAN 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

1-22

Çocuklarda erken dönemde müzik ve sanatsal yeteneklerin tespiti ve geliştirilmesi üzerine

In the detection and the development of the artistic and the musical skills of Children in early ages

Doç. Dr. Bayram AKDOĞAN

Özet Tam Metin
Özet
Bütün güzel sanatlarda olduğu gibi, müzik sanatında da başarılı olmak için mutlaka erken yaşlarda bu alana yönelmek gerekmektedir. Bu sebeple birçok aile erkenden çocuğunu mûsikî sanatına yöneltmek ister. Ebeveynlerin ilk aklına gelen şey, çocuklarının bu alandaki kabiliyet, zekâ ve sanatsal duyarlılıklarıdır. Aslında bu bir eğitim konusudur, ancak günümüzde bazı velilerin, çocuklarına eğitim aldırmak için mûsikî hocalarına koşmaları, çocuklarının zekâ ve kabiliyetlerinin bu iş için elverişli olup olmadığı konusunda çokça soru sormaları üzerine, çocukların sanatsal yeteneklerinin tespiti konusu eğitimcileri düşündürmüş ve bu konuda çeşitli yazılar ele alınmıştır. Metot olarak bu alanda daha önce yazılmış olanlardan istifade ederek, günümüz şartlarını da göz önünde tutarak yeni çözüm yolları aramak zorunda olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Konuya esaslı bir açıklık getirmek gerekmektedir. Öncelikle bu alandaki akademik bilgilerden yararlanarak ve alanın bir uzmanı olarak kendi düşünce ve yorumlarımızı ortaya koymak ve bu konudaki eksikliğin giderilmesine katkıda bulunmak istiyoruz. İşte bu çalışma böyle bir gereksinim sonucu ortaya çıkmıştır.
Abstract
In order to be successful in musical arts, as it is the case in all fine arts, it is fundamental to get into this field from early childhood. This is the reason why families, generally take necessary steps for their children as early as possible. The first thing that the parents want to find out is, whether their children have all required qualities in that area. In fact this is an educational matter. However, some parents have already been coming to pedagogues of music for their children’s music education and keep asking so many points about ability and intelligence of their children for musicale studies. As a methode in this study we decided to examine some articles and some books which are writed before on this field. Therefore, we have decided to put forward our sentiments and commentaire as an music academician deal with this topic in an article and provide reasonable comprehensive knowledges and solutions about the subject and contribute to this area. Key words: Music, Education, Art, Childhood, Intelligent mind, Multi Intelligent.
Künye
Akdoğan, Bayram. “Çocuklarda erken dönemde müzik ve sanatsal yeteneklerin tespiti ve geliştirilmesi üzerine” Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 4,4 (2013/4), ss. 1-22.
Anahtar Kelimeler
Müzik, Eğitim, Sanat, Çocukluk, Zeki, Çoklu zekâ
Keywords
-