Makale ve özetlerinizi bozokilahiyatdergisi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz

Bozok Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi Dergisi

Cilt 4 Sayı 4 (2013-4)

Cilt 4 Sayı 4 (2013-4)

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Prof. Dr. Ahmet BEDİR

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Mehmet KALKAN

Editör Yardımcısı

Sayı Editörü: Yusuf AKGÜL

Tanıtım ve Sosyal Medya

Mehmet KALKAN 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

23-47

Lambeth Konferansları: Tartışma Konuları Ve Diyalog

Lambeth Conferences: discussion points and dialogue

Yrd. Doç. Dr. Resul ÇATALBAŞ

Özet Tam Metin
Özet
Lambeth Konferansları Anglikan kiliselerini bir arada tutan önemli bir kuruldur. Konferanslara Canterbury Başpiskoposu başkanlık etmekte ve dünya üzerindeki Anglikan kiliselerinden temsilciler katılmaktadır. Kilisenin karşılaştığı önemli sorunlar konferansta tartışılmaktadır. Dini, siyasi ve ekonomik birçok konuda kilisenin tavrı burada şekillenmektedir. Konferanslarda diğer kiliseler ve dinlerle diyalog konusuna geniş yer ayrılmıştır. Burada diyalog ile ilgili önemli kararlar alınarak Anglikan kiliselerinin mensuplarına tavsiye edilmiştir.
Abstract
Lambeth Conference of the Anglican church is a board that holds important. Conference chaired by the Archbishop of Canterbury and the Anglican church representatives from around the world are participating. The major issues facing the church are discussed at the conference. Religious, political and economic issue in many of the church’s attitude is shaped here. Conference on dialogue with other churches and religions in the large space is divided into topics. The dialogue taking important decisions related to members of the Anglican church was recommended. Key Words: Anglican Church, Church of England, Lambeth Conference, Dialogue, PECUSA.
Künye
Çatalbaş, Resul. “Lambeth Konferansları: Tartışma Konuları ve Diyalog” Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 4,4 (2013/4), ss. 23-47.
Anahtar Kelimeler
Anglikan Kilisesi, İngiltere Kilisesi, Lambeth Konferansı, Diyalog, PECUSA.
Keywords
-