Makale ve özetlerinizi bozokilahiyatdergisi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz

Bozok Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi Dergisi

Cilt 4 Sayı 4 (2013-4)

Cilt 4 Sayı 4 (2013-4)

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Prof. Dr. Ahmet BEDİR

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Mehmet KALKAN

Editör Yardımcısı

Sayı Editörü: Yusuf AKGÜL

Tanıtım ve Sosyal Medya

Mehmet KALKAN 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

49-55

Religion: whence—why—whoops!—whither

Religion: whence—why—whoops!—whither

Prof. Dr. Leonard SWIDLER

Özet Tam Metin
Özet
Makalede, dinin nasıl ortaya çıktığı, niçin var olduğu ve geleceği tartışılmıştır. Bunu yaparken de dinin tarih sahnesindeki gelişimi açıklanmaya çalışılmıştır. Dine dair kapsayıcı bir tanım yapılmış ve bu tanım üzerine felsefi düşünceler ifade edilmiştir. Sonuç kısmında, dinlerin varlık amacının insanları daha kamil insanlar yapmak olduğu gösterilmiştir. “Kimsenin birşey hakkında herşeyi bilemeyeceği” olgusundan hareketle daha kamil bir birey olabilmek için devamlı surette bir diyalogun ve öğrenmenin içerisinde olunması gerektiği vurgulanmıştır.
Abstract
-
Künye
Swidler, Leonard J. “Religion: whence, why, whoops, whither”, Bozok Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi. 4,4 (2013/4), ss. 49-55.
Anahtar Kelimeler
Din, kamil insan, diyalog
Keywords
-