Makale ve özetlerinizi bozokilahiyatdergisi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz

Bozok Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi Dergisi

Cilt 4 Sayı 4 (2013-4)

Cilt 4 Sayı 4 (2013-4)

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Prof. Dr. Ahmet BEDİR

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Mehmet KALKAN

Editör Yardımcısı

Sayı Editörü: Yusuf AKGÜL

Tanıtım ve Sosyal Medya

Mehmet KALKAN 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

57-67

Usûl-i Pezdevî sistematiğinde Hüsün-Kubuh

Husn-Qubh in the System of Usul’ü Pezdevi

Yrd. Doç. Dr. Vahap OVACI

Özet Tam Metin
Özet
İslam hukukunda Allah’ın emrettiğinin hasen, yasakladığının kabih olduğu konusunda ihtilaf yoktur. İmam Pezdevi’ye göre fiillerde hüsün-kubuh zati olarak vardır ve bu akılla bilinebilir. Ona göre fiiller hüsün-kubuh açısından liaynihi ve li ğayrihi olmak üzere iki kısımdır. Fiillerdeki bu asıl-vasıf ayrımı onun usül sistematiğinde ve hüküm vermesinde etkili olmuştur.
Abstract
-
Künye
Ovacı, Vahap. “Usûl-i Pezdevî sistematiğinde Hüsün-Kubuh”, Bozok Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi. 4,4 (2013/4), ss.57-67.
Anahtar Kelimeler
İslam Hukuku, Hüsün-Kubuh, Akıl
Keywords
-