Makale ve özetlerinizi bozokilahiyatdergisi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz

Bozok Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi Dergisi

Cilt 4 Sayı 4 (2013-4)

Cilt 4 Sayı 4 (2013-4)

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Prof. Dr. Ahmet BEDİR

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Mehmet KALKAN

Editör Yardımcısı

Sayı Editörü: Yusuf AKGÜL

Tanıtım ve Sosyal Medya

Mehmet KALKAN 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

69-78

“Fefirrû ilallah” (Zâriyât, 51/50) ayetinin İslam Maneviyatına Yaptığı Katkı

The contribution of the verse “Fefirrû ilallah” (Zâriyât, 51/50) to the Islamic spirituality

Dr. Mehmet ŞEKER

Özet Tam Metin
Özet
Bir çok Kur’an ayetinin zahirî manalarının yanında işarî manalara da geldiği ehlince malumdur. Kadimden bu yana alimler, Allah’ın muradını daha iyi anlama niyetiyle hep bu tür gayret içerisinde olmuşlardır. Bu ayetlerden birisi olan Zâriyât sûresi 50. ayetinde “Fefirrû ilallah” “Allah’a kaçınız” buyrulmaktadır. İnsanın Allah’a olan ihtiyaç ve mecburiyetini ifade etme adına çok dikkat çeken bu ayet hakkında müfessirler, ayetin anlam çerçevesinden çıkmamalarına rağmen sûfî ve mutasavvıflar bu ayeti, kendi bakış açıları ve dünya görüşlerini göz önüne alarak anlamış ve açıklamışlardır. Öyleki tasavvuf literatürüne “firar” adında bir konu girmiş ve Allah’a giden yolda bir makam olarak kabul edilmiştir. Bu makalede bu ayet hakkında söylenenler aktarılıp İslam maneviyatına yaptığı katkı ifade edilecektir.
Abstract
That a great many Qur’anic verses contain allusive meanings alongside their outward meanings, is well known to observers. From the very beginning, scholars have aspired to be preoccupied with such an endeavour in view of better understanding the Divine Will. In one of these such verses it is declared: “So, flee to (refuge in) God.” (Dhariyat 51:50) Notwithstanding Qur’anic exegetes’ keeping to the verse’s general meaning in their commentary, Sufis have understood and expounded this verse - noteworthy in terms of expressing the human being’s need for God - in light of their own worldview and understanding. To such a degree was this realised that the concept ‘firar’ entered the Sufi lexicon and literature as a distinct topic for consideration, and came to be accepted as a spiritual station on the path towards God. In this article, the views in relation to this verse will be imparted and its contribution to Islamic spirituality articulated.
Künye
Şeker, Mehmet. ““Fefirrû ilallah” (Zâriyât, 51/50) ayetinin İslam maneviyatına yaptığı katkı”, Bozok Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi. 3,3 (2013/3), ss. 69-78.
Anahtar Kelimeler
Firar, Kaçış, İşârî, Sûfî, Herevî
Keywords
Firar, Fleeing, Allusory meaning, Sufi, el-Harawi