Makale ve özetlerinizi bozokilahiyatdergisi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz

Bozok Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi Dergisi

Cilt 4 Sayı 4 (2013-4)

Cilt 4 Sayı 4 (2013-4)

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Prof. Dr. Ahmet BEDİR

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Mehmet KALKAN

Editör Yardımcısı

Sayı Editörü: Yusuf AKGÜL

Tanıtım ve Sosyal Medya

Mehmet KALKAN 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

91-104

Tiyatro, karikatür ve film provokasyonları bağlamında Fransız basınında İslam ve Hz. Muhammed imajı

The image of Islam and Prophet Muhammad in the French press in terms of theather, cartoon and film provocations

Doktora Öğrencisi İsmail METİN

Özet Tam Metin
Özet
Oryantalizm ve oryantalistler, tarih boyunca İslam’ı kendi zihin dünyasına göre anlamış ve bu yönde çalışmalar yapmıştır. Yapılan bu çalışmalar ilmi eserler, ansiklopediler, kitaplar, makaleler başta olmak üzere, yazılı ve görsel basında da yer almıştır. Bu makale, oryantalizmin önemli merkezlerinden olan Fransa’da, özellikle yazılı basında, başta İslam, Kur’an-ı Kerim, Hz. Muhammed olmak üzere dini değerlerin medya tarafından algılanış biçimini, karikatür ve film provokasyonları bağlamında tarihsel bir değerlendirmeye tabi tutmak amacıyla kaleme alınmıştır.
Abstract
Throughout history Orientalism and Orientalist have understood Islam in terms of their own minds and made efforts in this direction. These studies has taken place in not only scientific works, encyclopedias, books, articles but also written and visual media. This article has been written to make an assessment of historical in the context of religious values​​ (forinstance; Islam, Quran, Mohammed etc.) perceived by the media, the cartoon and movie provocations especially in the print media in France where it is one of the most important center of orientalism.
Künye
Metin, İsmail. “Tiyatro, karikatür ve film provokasyonları bağlamında Fransız basınında İslam ve Hz. Muhammed imajı”, Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 4,4 (2013/4), ss. 91-104.
Anahtar Kelimeler
İslam, Batı, Hz. Muhammed, Karikatür, Film, Resim, İmaj, Oryantalizm, İslamofobi.
Keywords
Islam, occidental, occidental, Mohammed ( pbuh ), cartoon, movie, painting, image, Orientalism, islamphobia.