Makale ve özetlerinizi bozokilahiyatdergisi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz

Bozok Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi Dergisi

Cilt 4 Sayı 4 (2013-4)

Cilt 4 Sayı 4 (2013-4)

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Prof. Dr. Ahmet BEDİR

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Mehmet KALKAN

Editör Yardımcısı

Sayı Editörü: Yusuf AKGÜL

Tanıtım ve Sosyal Medya

Mehmet KALKAN 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

105-136

Din-iktisat ilişkisi çerçevesinde çok ortaklı şirketlerin kuruluş ve gelişmesinde dinin rolü

The role of religion in the foundation and development of multi-partner company within the frame work of religion-business relations

Yrd. Doç. Dr. Satılmış ÖZ

Özet Tam Metin
Özet
Toplumsal olguların karşılıklı etkileşim halinde oldukları sosyologlarca genel kabul gören bir kuramdır. Sosyal hayatın önemli unsurlarından olan iktisat ile dinin de birbirleri ile karşılıklı etkileşim halinde olmaları kaçınılmaz bir durumdur. Ancak bu etkileşimin yönü ve etkisi bir takım etkenlere göre farklılıklar arz etmektedir. Bu çalışmamızda iktisadî bir kurum olan çok ortaklı şirketlerden birisi olan Yimpaş Holding’in kuruluş ve gelişmesinde dinin rolü araştırılmıştır.
Abstract
It is a generally accepted theory by the sociologists that the social facts are in a mutual interaction with each other. It is also an inevitable situation to have the economy which is one of the important elements of the social life and the religion is in a mutual interaction with each other. However, the direction and the effect of this interaction present differences according to some factors. In this study, the role of the religion on the establishment and the development of Yimpaş Holding which is one of the multi partnered companies that is a financial corporation had been investigated.
Künye
Öz, Satılmış. “Din-iktisat ilişkisi çerçevesinde çok ortaklı şirketlerin kuruluş ve gelişmesinde Dinin Rolü”, Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 4,4 (2013/4), ss. 105-136.
Anahtar Kelimeler
Yimpaş, İktisat, Kapitalizm, Şirket, Din
Keywords
Yimpaş, Finance, Capitalism, Company, Religion