Makale ve özetlerinizi bozokilahiyatdergisi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz

Bozok Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi Dergisi

Cilt 4 Sayı 4 (2013-4)

Cilt 4 Sayı 4 (2013-4)

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Prof. Dr. Ahmet BEDİR

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Mehmet KALKAN

Editör Yardımcısı

Sayı Editörü: Yusuf AKGÜL

Tanıtım ve Sosyal Medya

Mehmet KALKAN 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

137-147

Molla Câmî ve Mûsikî Risâlesi

Molla Jami and his Risalat of Music

Yrd. Doç. Dr. Kubilay KOLUKIRIK

Özet Tam Metin
Özet
Bu makalede 15. yüzyıl İslâm bilginlerinden Molla Câmî’nin “Risâle-i Mûsikî” adlı eseri incelenerek onun müzik görüşü ortaya konulmuştur. Makalede çeviri ve doküman analizi yöntemi uygulanmıştır. Molla Câmî’nin müzik hakkındaki tek eseri olan bu risale 15. yüzyılda yazılmış Türk müzik nazâriyatı çalışmaları arasında yer alan önemli bir eserdir. Molla Câmî’nin müzik anlayışında İbn Sînâ, Safiyyüddin el-Urmevî ve Abdülkâdir Merâğî’nin etkisi açıkça görülmektedir. “Risâle-i Mûsikî”nin tüm nüshalarının incelenerek Molla Câmî’nin müzik anlayışının kapsamlı bir şekilde ortaya konulması müzikolojik açıdan önem arz etmektedir.
Abstract
In this article, by examining his work called “Risala-i Music,” musical perception of Mullah Jami, a 15th century Islamic scholar, has been examined. In the article, translation and document analysis method are applied. Mullah Jami’s only work in the area of music is an important study that was written in the 15th century on Turkish music theory. The influence of Avicenna, Safiyyüd al-Urmevî and Abdulqâdir Maraghi is clearly seen in Mullah Jami’s understanding of the music. It is important in terms of musicology to study the “Risala-i Music” of Mullah Jami in a comprehensive way.
Künye
Kolukırık, Kubilay. “Molla Câmî ve Mûsikî Risâlesi”, Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 4,4 (2013/4), ss. 137-147.
Anahtar Kelimeler
Molla Câmî, müzik, Risâle-i Mûsîkî, müzik teorisi, edvâr.
Keywords
Mullah Jami, music, Risala-i Music, music theory, edvâr