Makale ve özetlerinizi bozokilahiyatdergisi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz

Bozok Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi Dergisi

Cilt 3 Sayı 3 (2013-3)

Cilt 3 Sayı 3 (2013-3)

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Prof. Dr. Ahmet BEDİR

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Mehmet KALKAN

Editör Yardımcısı

Sayı Editörü: Ahmet ATLI

Tanıtım ve Sosyal Medya

Mehmet KALKAN 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

1-20

Hucurât Suresi’ndeki ahlâkî ilkeler

Ethical verses in the surat al-Hujurat

Doç. Dr. Cüneyt EREN

Özet Tam Metin
Özet
Hucurât Sûresi içerdiği ahlak ilkeleri sebebiyle ahlak ve adâb suresi olarak adlandırılmıştır. Sûrede, başta Hz. Peygamber (s.a.s)’e olmak üzere insanlığa karşı bazı görgü kuralları ile sosyal hayatta vazgeçilmez denilebilecek ahlak ilkeleri öğretilmektedir. İmanla beslenen bu ilkeler, sosyal hayatın vazgeçilmezleri olup oldukça önem arzetmektedir. Bu ilkeler bireyin, başta Allah (ve Rasulü)’a karşı ahlakî sorumlulukları ile bireysel ve tabiatı gereği toplum içinde yaşamaya eğilimli insanın sosyal hayattaki sorumlulukları altında yer alan toplumsal olmak üzere iki başlık altında özetlenebilir.
Abstract
al-Hujurat has been called as the “chapter of moral and good manners”. Some rules of good manner and moral principles, which could be called indispensables in the social life, particularly toward Prophet Muhammad (peace be upon him) and toward humanity are taught in this sura. These principles, which are supported by faith, are indispensables in the social life and have great importance. These principles can be summarized under two main headings; individual and social responsibilities.
Künye
Eren, Cüneyt. “Hucurat Suresi’nde Ahlaki İlkeler” Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 1,1 (2012/1), ss. 1-10.
Anahtar Kelimeler
Kur’ân, tefsir, ahlâk, iman, İslam
Keywords
-