Makale ve özetlerinizi bozokilahiyatdergisi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz

Bozok Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi Dergisi

Cilt 3 Sayı 3 (2013-3)

Cilt 3 Sayı 3 (2013-3)

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Prof. Dr. Ahmet BEDİR

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Mehmet KALKAN

Editör Yardımcısı

Sayı Editörü: Ahmet ATLI

Tanıtım ve Sosyal Medya

Mehmet KALKAN 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

39-60

İşkence ve Engizisyon

Inquisition and the Torture

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ESGİN

Özet Tam Metin
Özet
Dinler, ana kaynaklarında sevgi, hoşgörü, barış ve özgürlük gibi insanların temel haklarını ön plana çıkarmışlardır. Fakat zamanla dini inanışlarını ve manevi değerlerini sergilerken dini kaynaklarında bulunan şiddete ilişkin delilleri kullanmaktan kendilerini alamamışlardır. Kilise başlangıçta işkenceyi kabul etmemişti. Hatta Papalar işkenceyi açıkça lanetlemişlerdir. Fakat papalık 12.yüzyılda dini kurallardan sapmaya ve itaatsizlikleri şeytan eseri olarak görmeye başladı. Bunun sonucu olarak Papalık çıkardığı kararname ile itirafa zorlamak için yapılacak işkence uygulamasının hukuka uygun olduğunu ilan etmiştir. Buna göre; eğer sanık isteyerek ve iyilikle suçunu itiraf etmek istemezse Engizisyon Mahkemesi bedeni acılar vasıtasıyla onu itiraf için işkence aletlerini tatbik edecekti. İşkence, Engizisyon mahkemesinin başlamasından itibaren, aydınlanma çağı düşünürlerinin etkisine kadar devam etmiştir. Bu düşünürlerle birlikte, insan ve insan onuruna saygı gösterilmesi gerektiği, devletin görevinin bu olduğu ifade edilmiştir. Bunun korunması amacıyla “ kişi dokunulmazlığı ve güvenliği” ile ilgili yeni ilkeler ortaya konarak işkencenin devlet uygulamalarına son verilmiştir.
Abstract
Inquisition and Torture in the Medieval Religions, in their main sources, have highlighted the fundamental rights of people such as of love, tolerance, peace and freedom. But over time, people did not avoid themselves interpreting materials about religious violence in their sources, while they continued to live according to their religious beliefs and moral values. The Church at first did not approve torture. Even, the popes clearly condemned torture. However, deviations from the religious rules, after 12th century, papacy began to see disobedience as a work of the devil. As a result of this, papacy declared a decree in which it expressed torture is lawful in order to bring people back to confess Christianity. Accordingly; if the defendant does not willingly want to confess, Inquisition council could torture the body with instruments to pain defendant to admit his/her mistake. Torture is ended with the thoughts developed with Enlightenment which has declared the respect for human dignity and rights. According to this, the state is responsible to preserve the human dignity by making regulations about the security of human rights.
Künye
Esgin Mehmet. “İşkence ve Engizisyon”, Bozok Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi. 3,3 (2013/3), ss. 39-60.
Anahtar Kelimeler
Din, İşkence, Engizisyon, Şiddet, İnsan Hakları
Keywords
Religion, torture, Inquisition, violence, human rights