Makale ve özetlerinizi bozokilahiyatdergisi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz

Bozok Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi Dergisi

Cilt 3 Sayı 3 (2013-3)

Cilt 3 Sayı 3 (2013-3)

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Prof. Dr. Ahmet BEDİR

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Mehmet KALKAN

Editör Yardımcısı

Sayı Editörü: Ahmet ATLI

Tanıtım ve Sosyal Medya

Mehmet KALKAN 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

61-77

Din, dindarlık ilişkisi çerçevesinde öğretmenlerin dini anlayış ve yaşayışları

Religious understanding and practices of the teachers in terms of religion and religiosity relation

Yrd. Doç. Dr. Satılmış ÖZ

Özet Tam Metin
Özet
Dinin insanlık tarihi kadar eski olduğu kabul edilmektedir. Bununla birlikte din ve dindarlık tanımları ile dindarlık tipolojilerinin farklılaştığı görülmektedir. Bunun belkide en temel nedeni insanların din ve dindarlık anlayışları ile dinî anlayış ve yaşayışları arasında faklılıkların olmasıdır. Sosyologlar tarafından bu farklılaşmalara etki eden birçok neden sayılmaktadır. Bu nedenlerden birisi olarak mesleki farklılaşma ve gereklilik ile dinî anlayış ve yaşayışın karşılıklı etkileşim halidir. Farklılaşmanın bir diğer önemli nedeni ise eğitim seviyesidir. Bu araştırmamızda belli bir eğitim seviyesine sahip olan öğretmenlerin dini anlayış ve yaşayışları ile bu anlayış ve yaşayışın farklılaşmasının sosyolojik nedenleri ortaya konulmaya çalışılacaktır.
Abstract
It is assumed that religion is as old as history of humanity. On the other hand, it is observed that religion, religiousness definitions and religiousness typologies differentiate. Probably one of the basic reasons of this issue is the difference between people’s religion and religiousness understanding and way of living. Many reasons which effect these differentiations are suggested by sociologists. One of these reasons is mutual interaction between vocational differentiation and necessity and religious understanding and way of living. Another important reason of differentiation is the level of education. In our research, the aim is to introduce the religious understanding and way of living of teachers (who have a certain level of education) and the sociological reasons of this understanding and way of living.
Künye
Öz, Satılmış. “Din, dindarlık ilişkisi çerçevesinde öğretmenlerin dini anlayış ve yaşayışları” Bozok Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. 3,3 (2013/3), ss.61-77.
Anahtar Kelimeler
Din, dindarlık, öğretmen, meslek,
Keywords
Religion, religiousness, teacher, profession