Makale ve özetlerinizi bozokilahiyatdergisi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz

Bozok Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi Dergisi

Cilt 3 Sayı 3 (2013-3)

Cilt 3 Sayı 3 (2013-3)

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Prof. Dr. Ahmet BEDİR

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Mehmet KALKAN

Editör Yardımcısı

Sayı Editörü: Ahmet ATLI

Tanıtım ve Sosyal Medya

Mehmet KALKAN 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

79-87

İnternette yer alan dini içerikli bilginin güvenilirliği

Authenticity of the information at the Internet regarding to religion

Yrd. Doç. Dr. Recep VARDİ

Özet Tam Metin
Özet
İnsana ait olan her alanda konuşlanan din, insanlar arası iletişimde ilk günden itibaren söz sahibi oldu. Gelişen ve değişen iletişim araçları da dini öğreti ve mesajları alıcılara iletmek üzere kullanıldı. Günlük yaşamımızda ve kültürümüzde önemli bir yer tutmaya başlayan internet insanların dini inanç ve düşüncelerini de paylaştığı bir alan olmuştur. Hedef kitleye mesajını ulaştırma noktasında din, internetin sunduğu imkânları sonuna kadar kullanmaktadır. Günlük yaşamımızda ve kültürümüzde önemli bir yer tutmaya başlayan internet, aynı zamanda insanların dini inanç ve düşüncelerini de paylaştığı bir alan oldu. İnsanlar internet aracılığıyla kutsal gece ve bayramlarda birbirlerine elektronik posta gönderiyor, dini içerikli sayfaları ziyaret ediyor, haftanın hutbesini dinliyor, dini sohbet ve forumlara katılarak düşüncesini ifade ediyor ve dini hayatı ile ilgili örnek uygulamalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuyor. İnternetin yaygınlaşması ile birlikte dini içerikli siteler ve dini içerikli bilginin internette yer almasında da artışlar gözlenmektedir. Bu makalede internette yer alan dini içerikli bilginin güvenilirliği ilgili internet kullanıcılarının tutumları incelenmektedir.
Abstract
Religion that is in all fields that belong to man, has always had great importance in the communication between people. Changing and developing communication tools use religion to relate education and messages to their receivers. Internet which has started to have an important place in our daily lives and culture, has become a place where people share their religious belief and thoughts. Religion uses all the opportunities that internet offers, for sending its messages to the target population. Internet, began to hold an important place in our daily lives and our culture. At the same time internet is an area of people’s religious beliefs and thoughts were shared. People are sending electronic mail to celebrate to each others holy nights and holidays, visiting the pages of religious content, listening to sermon of the week, expresses the idea of religion and religious life by participating in chat, and forums related to the exchange of information about the sample applications are located. It is seen that the religious sites and the religious knowledge are increasingly take place in the internet as the internet is becoming widespread. In this article the reliability of religious knowledge that found in the internet, and the internet users’ attitude to reliability of the religious knowledge that takes place in the internet is searched.
Künye
Vardi, Recep. “İnternette yer alan dini içerikli bilginin güvenilirliği” Bozok Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi. 3,3 (2013/3), ss. 79-87.
Anahtar Kelimeler
Din, İletişim, İnternet, Dini Bilginin Güvenilirliği
Keywords
Religion, Communication, Internet, Religious Knowledge’s Reliability