Makale ve özetlerinizi bozokilahiyatdergisi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz

Bozok Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi Dergisi

Cilt 3 Sayı 3 (2013-3)

Cilt 3 Sayı 3 (2013-3)

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Prof. Dr. Ahmet BEDİR

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Mehmet KALKAN

Editör Yardımcısı

Sayı Editörü: Ahmet ATLI

Tanıtım ve Sosyal Medya

Mehmet KALKAN 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

89-110

Tevrat ve Kur’an’a göre Yahudilerin dünyaya bakışı

Perception of Jews about the world according to the Torah and the Quran

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ALTUNTAŞ

Özet Tam Metin
Özet
Değer, bir inanç olarak, insanın dünyaya ilişkin sahip olduğu duygu ve düşüncelerini ifade etmektedir. Bir başka ifadeyle değer, kişinin dünyaya verdiği değeri ve eşyaya bakışını yansıtmaktadır. Bu açıdan bakıldığında Kur’ân-ı Kerîm ve Eski Ahit’te Yahudilerin dünya nimetlerine verdikleri değer konusunda ayrıntılı bilgiler yer almaktadır. Yahudiler, Tevrat ve Eski Ahit’te Tanrı tarafından kendilerine vaad edildiğine inandıkları toprakları/arz-ı mev’ûdu ele geçirmek ve insanlar arasında kendilerinin Tanrı tarafından seçilmiş üstün bir ırk olduklarına ilişkin inançlarını ekonomik olarak ispatlamak için tarih boyunca mülk edinmeye yönelmişlerdir.
Abstract
The purpose of this work is to search the Jewish’s approach to world life and blessings of God according to Old Testament more than Holy Qur’an. To be falsified the divine book of Torah by Jewish has negatively affected religious life in Judaism and this situation made them secular extremely. On the one hand this falsification of Torah transformed Jewish as original nation and on the other hand caused to deviate their hereafter belief.
Künye
Altuntaş, Mehmet. “Tevrat ve Kur’an’a göre Yahudilerin dünyaya bakışı” Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 3,3 (2013/3), ss.89-110.
Anahtar Kelimeler
Kur’an, Eski Ahit, Tevrat, Yahudilik, dünya hayatı, dünya nimetleri, değe
Keywords
-