Makale ve özetlerinizi bozokilahiyatdergisi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz

Bozok Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi Dergisi

Cilt 3 Sayı 3 (2013-3)

Cilt 3 Sayı 3 (2013-3)

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Prof. Dr. Ahmet BEDİR

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Mehmet KALKAN

Editör Yardımcısı

Sayı Editörü: Ahmet ATLI

Tanıtım ve Sosyal Medya

Mehmet KALKAN 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

123-131

El-Mustasfa Sistematiğinde Hüsün–Kubuh

Husn-Qubuh in the systematic of Al-Mustasfa

Yrd. Doç. Dr. Vahap OVACI

Özet Tam Metin
Özet
İmam Gazzali’ye göre fiillerde zati hüsün-kubuh sıfatları yoktur. Fiillerdeki hüsün-kubuh sıfatları izafidir. Fiiller Şari’nin emrinden sonra hasen, nehyinden sonra kabih vasfını alır. Akıl ise fiillerdeki hüsün-kubuh vasıflarını kendi başına bilip bir fiili dini teklif anlamında vacip kılamaz.
Abstract
According to Imam Gazali there is no self-goodness and badness in the acts. The goodness and the badness of the acts is relative. The acts can be good after the order of Shari’ and the bad after his prohibition. The mind can’t know the goodness and the badness of the acts.
Künye
Ovacı, Vahap. “El-Mustasfa sistematiğinde Hüsün–Kubuh”, Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 3,3 (2013/3), ss. 123-131.
Anahtar Kelimeler
İmam Gazzali, Hüsün-Kubuh, Akıl
Keywords
Imam Gazzali, Goodness-Badness, Intelligance