Makale ve özetlerinizi bozokilahiyatdergisi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz

Bozok Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi Dergisi

Cilt 3 Sayı 3 (2013-3)

Cilt 3 Sayı 3 (2013-3)

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Prof. Dr. Ahmet BEDİR

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Mehmet KALKAN

Editör Yardımcısı

Sayı Editörü: Ahmet ATLI

Tanıtım ve Sosyal Medya

Mehmet KALKAN 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

133-171

İslami Bakış Açısıyla Vatandaşlık Kavramı

itizenship: an Islamic Perspective

Prof. Dr. Mohammad Hashim KAMALI

Özet Tam Metin
Özet
Modern/Çağdaş bağlamda vatandaşlık, milli devletin fonksiyonlarıyla ve etkisiyle paralel olarak gelişmiştir. Bir yönetim sistemine, ülkeye ve siyasi topluma ait olma anlamındaki İslami algılar/görüşler Kur’ân ve hadislerde mevcuttur. Dârul-islam ve dâru’l-harb (İslam ülkesi ve savaş ülkesi) fikri etrafında oluşan hukukla birlikte bu kavramlar ele alınıp düşünüldüğünde meselenin anlaşılması zorlaşmaktadır. Bu makalenin asıl amacı, İslâm’ın vatandaşlık hakkındaki görüşünü modern/çağdaş bağlamıyla ele almaktır. Ayrıca İslam’ın emredici hükümlerini genel olarak daha az yardımcı olma eğilimindeki eski kavram ve ilavelerinden soyutlama teşebbüsünde bulunmaktır. Hazırladığım bu çalışma resmin bir yönüdür. Diğer yönü ise temel anlamıyla, dâru’l-İslâm’daki ikamet ve iskân konusundaki fıkhi kuralların günümüz İslam ülkelerindeki vatandaşlık ve göçmenlik yasalarından daha az kısıtlayıcı olduğunu ortaya koymaktır.
Abstract
-
Künye
Kamali, Mohammad Hashim. Çev: Ercan Eser “İslami bakış açısıyla vatandaşlık kavramı” Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 3,3 (2013/3), ss. 133-171.
Anahtar Kelimeler
Ulus devlet, ikametgâh, ülke; Kur’ân, Hadis; vatan, haklar ve sorumluluklar.
Keywords
-