Makale ve özetlerinizi bozokilahiyatdergisi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz

Bozok Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi Dergisi

Danışma Kurulu:

Prof. Dr. Mehmet AKKUŞ (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Hüseyin AYDIN (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Yakup CİVELEK (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Prof. Dr. Abdullah ÇOLAK (Hitit Üniversitesi)

Prof. Dr. Seyfettin ERŞAHİN (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Soner GÜNDÜZÖZ (Kırıkkale Üniversitesi)

Prof. Dr. Dilaver GÜRER (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Prof. Dr. Ömer Faruk HARMAN (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Salih KARACABEY (Bozok Üniversitesi)

Prof. Dr. Bilal KEMİKLİ (Uludağ Üniversitesi)

Prof. Dr. Saffet KÖSE (İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi)

Prof. Dr. Ali Osman KURT (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi)

Prof. Dr. Yaşar KURT (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Prof. Dr. Halim ÖZNURHAN (Erciyes Üniversitesi)

Prof. Dr. Abdurrezzak TEK (Uludağ Üniversitesi)

Prof. Dr. Osman TÜRER (Kilis 7 Aralık Üniversitesi)

Doç. Dr. Dursun Ali AYKIT (Cumhuriyet Üniversitesi)

Doç. Dr. Hasan ÖZALP (Cumhuriyet Üniversitesi)

Doç. Dr. Salim ÖZER (Bozok Üniversitesi)

Doç. Dr. İsmail PIRLANTA (Bozok Üniversitesi)

                                       Doç. Dr. Yaşar TÜRKBEN (Hitit Üniversitesi