Makale ve özetlerinizi bozokilahiyatdergisi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz

Bozok Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi Dergisi

BOZOK ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ -BOZİFDER-

BOZOK UNIVERSITY JOURNAL OF THE FACULTY OF THEOLOGY -BOZIFDER-

SAHİBİ / OWNER

 

Prof. Dr. Abdulkadir DÜNDAR     abdulkadir.dundar@yobu.edu.tr    

Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, TÜRKİYE

 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ/ RESPONSIBLE MANAGER

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet TÖZLUYURT          mehmet.tozluyurt@yobu.edu.tr

Kurum: Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, TÜRKİYE

 

BAŞ EDİTÖR/ CHIEF EDITOR

Doç. Dr. Mehmet Altuntaş         mehmet.altuntas@yobu.edu.tr

Kurum: Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, TÜRKİYE

 

EDİTÖR YARDIMCISI / EDITORIAL ASSISTANT

Arş. Gör. Esma AYGÜN YAKIN    esma.yakin@yobu.edu.tr

Kurum: Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, TÜRKİYE

 

DİL EDİTÖRLERİ / LANGUAGE EDITORS 

Doç. Dr. Suat Erdem  suat.erdem@yobu.edu.tr

Kurum: Yozgat Bozok Üniversitesi, TÜRKİYE

Arş. Gör. Dr. Yusuf BALUKEN  yusuf.baluken@yobu.edu.tr

Kurum: Yozgat Bozok Üniversitesi, TÜRKİYE

 

ALAN EDİTÖRLERİ (TEMEL İSLAM BİLİMLERİ) / FIELD EDITORS (BASIC ISLAMIC SCIENCES)

Arş. Gör. Safiye İNCEYILMAZ MÜSLİM      safiye.inceyilmaz@yobu.edu.tr

Kurum: Yozgat Bozok Üniversitesi, TÜRKİYE

Öğr. Gör. Muhammet Ali ERDAL   m.ali.erdal@yobu.edu.tr

Kurum: Yozgat Bozok Üniversitesi, TÜRKİYE

Öğr. Gör. Yasin CENAN    yasin.cenan@yobu.edu.tr

Kurum: Yozgat Bozok Üniversitesi, TÜRKİYE

Arş. Gör. Tuğba ŞAHBAZ      sahbaztugbaa@gmail.com

Kurum: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, TÜRKİYE

 

ALAN EDİTÖRLERİ (FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ) / FIELD EDITORS (PHILOSOPHY AND RELIGIOUS SCIENCES) 

Arş. Gör. Derya EREN       deryaereneren@hotmail.com  

Kurum: Marmara Üniversitesi, TÜRKİYE

Arş. Gör. Esma AYGÜN YAKIN   esma.yakin@yobu.edu.tr

Kurum: Yozgat Bozok Üniversitesi, TÜRKİYE

Arş. Gör. Hatice GÖKTAŞ   hatice.goktas@yobu.edu.tr

Kurum: Yozgat Bozok Üniversitesi, TÜRKİYE

Arş. Gör. Rahime Eymen BAKIR   r.eymen.bakir@yobu.edu.tr             

Kurum: Yozgat Bozok Üniversitesi, TÜRKİYE

 

ALAN EDİTÖRLERİ (İSLAM TARİHİ VE SANATLARI) / FIELD EDITORS (ISLAMIC HISTORY AND ARTS)

Arş. Gör. Dr. Yusuf BALUKEN  yusuf.baluken@yobu.edu.tr

Kurum: Yozgat Bozok Üniversitesi, TÜRKİYE

Arş. Gör. Tuğba ŞAHBAZ  sahbaztugbaa@gmail.com

Kurum: Ankara Üniversitesi, TÜRKİYE

 

YAYIN KURULU

 

Prof. Dr. Ahmet Hikmet EROĞLU eroglu@divinity.ankara.edu.tr

Kurum: Ankara Üniversitesi, TÜRKİYE

Prof. Dr. Recai DOĞAN rdogan@divinity.ankara.edu.tr

Kurum: Ankara Üniversitesi, TÜRKİYE

Prof. Dr. Talip ÖZDEŞ talip.odes@yobu.edu.tr

Kurum: Yozgat Bozok Üniversitesi, TÜRKİYE

Doç. Dr. Ercan ESER ercan.eser@gmail.com

Kurum: Çankırı Karatekin Üniversitesi, TÜRKİYE

Doç. Dr. Gülhan TÜRK gulhan.turk@yobu.edu.tr

Kurum: Yozgat Bozok Üniversitesi, TÜRKİYE

Doç. Dr. İrfan GÖRKAŞ igorkas@aku.edu.tr

Kurum: Afyon Kocatepe Üniversitesi, TÜRKİYE

Doç. Dr. İsmail PIRLANTA ismail.pirlanta@yobu.edu.tr

Kurum: Yozgat Bozok Üniversitesi, TÜRKİYE

Doç. Dr. Mehmet TÖZLUYURT mehmet.tozluyurt@yobu.edu.tr

Kurum: Yozgat Bozok Üniversitesi, TÜRKİYE

Doç. Dr. Mustafa Necati BARIŞ mnecati.baris@hbv.edu.tr

Kurum: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, TÜRKİYE

Doç. Dr. Suat ERDEM suat.erdem@yobu.edu.tr

Kurum: Yozgat Bozok Üniversitesi, TÜRKİYE

Doç. Dr. Orhan YILMAZ orhan.yilmaz@yobu.edu.tr

Kurum: Yozgat Bozok Üniversitesi, TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Abdulali ALİEV a.aliev@yobu.edu.tr

Kurum: Yozgat Bozok Üniversitesi, TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Münteha BEKİ munteha.beki@yobu.edu.tr

Kurum: Yozgat Bozok Üniversitesi, TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer ATEŞ nilufer.ates@yobu.edu.tr

Kurum: Yozgat Bozok Üniversitesi, TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Selahattin YAKUT selahattin.yakut@gmail.com

Kurum: Yozgat Bozok Üniversitesi, TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Ümit Harun AKKAYA harunakkaya@kayseri.edu.tr

Kurum: Kayseri Üniversitesi, TÜRKİYE