Makale ve özetlerinizi bozokilahiyatdergisi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz

Bozok Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi Dergisi

HAKKIMIZDA

Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Adına Sahibi Dekan:

Prof. Dr. Salih KARACABEY

salih.karacabey@bozok.edu.tr

Kurum: Bozok Üniversitesi

 

Yazı İşleri Müdürü:

Dr. Öğretim Üyesi  Ümit Harun AKKAYA

harun.akkaya@bozok.edu.tr

Kurum: Bozok Üniversitesi

 

Editör:

Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Necati BARIŞ

mnecati.baris@bozok.edu.tr

Kurum: Bozok Üniversitesi

 

Editör Yardımcıları:

Arş. Gör. Esma AYGÜN YAKIN

esma.yakin@bozok.edu.tr

Kurum: Bozok Üniversitesi

Arş. Gör. Hatice GÖKTAŞ

(Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü)

hatice.goktas@bozok.edu.tr

Kurum: Bozok Üniversitesi

Arş. Gör. Murat ÖKTEM

(Temel İslam Bilimleri Bölümü)

murat.oktem@bozok.edu.tr

Kurum: Bozok Üniversitesi

Arş. Gör. Tuğba ŞAHBAZ

(İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü)

sahbaztugbaa@gmail.com

Kurum: Bozok Üniversitesi

 

Dil Editörleri:

Doç. Dr. Salim ÖZER  (Arapça)

salim.ozer@bozok.edu.tr

Kurum: Bozok Üniversitesi

Okt. Mahinur BİLGİ  (İngilizce)

Kurum: Bozok Üniversitesi

 

 

irtibat

 

email: bozokilahiyatdergisi@gmail.com

http://dergipark.gov.tr/bozifder

 

ISSN: 2146-7846

e-ISSN: 2458-9934

Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi bünyesinde yayın hayatına 2012 tarihinde başlayan Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Ulakbim Tr Dizin tarafından izlenen, SOBİAD tarafından taranan ve TÜBİTAK ULAKBİM DergiPark grubunda ve İSAM  veritabanında yer alan,  yılda 2 kez (Haziran ve Aralık) basılı  ve elektronik olarak yayımlanan süreli, hakemli, akademik bir dergidir. Yayın dili Türkçe'dir; desteklediği diller İngilizce ve Arapça'dır. Dergimiz, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Temel İslam Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları, Felsefe ve Din Bilimleri alanlarında yapılmış tüm bilimsel çalışmaları, araştırma makaleleri, bildirileri, bilimsel raporları, gözlemleri ve kitap tanıtımlarını etik kurallar çerçevesinde yayımlar.

Yazıların yayımına hakem raporları doğrultusunda yayın kurulu karar verir. Yazıların bilim, dil ve hukuk açısından sorumluluğu yazarlarına aittir.

 Yazışma Adresi:

Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampusu,

İlahiyat Fakültesi, Atatürk Yolu 7. Km 66900 Yozgat.

 Tel: +90 (354) 242 11 20 (pbx)

Faks: +90 (354) 242 112